Prezentujemy pierwsze materiały z projektu DIDEL

Kolejne materiały będziemy publikować co tydzień. Dziś prezentujemy:

  • materiał edukacyjny „Co to znaczy być kreatywnym i jak rozwijać tę umiejętność” 

Ten materiał poświęciliśmy takim zagadnieniom, jak: czym jest kreatywność, co to znaczy być osobą kreatywną, co to jest kreatywne myślenie i jak je rozwijać. Przygotowaliśmy to opracowanie z myślą o osobach zarządzających bibliotekami lub pracujących w bibliotekach, zainteresowanych tematem kreatywności w ogóle i rozwijaniem działalności edukacyjnej bibliotek w szczególności.

Zachęcamy do lektury bibliotekarki i bibliotekarzy oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności, rozbudzać swój twórczy potencjał, a także zachęcać do tego użytkowników bibliotek i uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w bibliotekach.

  • scenariusz „Jak pozyskiwać nowe pomysły pracując metodą SCAMPER”

 
Ten scenariusz to propozycja zajęć warsztatowych do przeprowadzenia z dorosłymi użytkownikami biblioteki. Celem warsztatu jest zaangażowanie mieszkańców w proces modernizacji i przekształcania wybranej filii biblioteki publicznej.

Podczas warsztatu wykorzystywana jest metoda SCAMPER - rodzaj burzy mózgów wykorzystywanej jako narzędzie pozyskiwania nowych pomysłów albo rozwiązań jakiegoś konkretnego problemu. Istotą tej metody jest założenie, że każdy nowy pomysł lub rozwiązanie jest ulepszoną wersją czegoś, co zostało już wymyślone i (lub) zastosowane, ale wymaga dostosowania do konkretnych warunków, okoliczności lub oczekiwań odbiorców. Nazwa metody jest akronimem, który składa się z siedmiu liter odpowiadających siedmiu procesom:

S – Zastąp (Substitute)
C – Połącz (Combine)
A – Dostosuj (Adapt)
M – Zmodyfikuj/Powiększ (Modify/Magnify)
P – Wykorzystaj w innych celach (Put to other use)
E – Usuń (Eliminate)
R – Odwróć/Przearanżuj (Reverse/Rearrange)

Polecamy ten materiał bibliotekom, które posiadają filie (oddziały, usługi itp.) wymagające modernizacji, rozwoju, zmiany itp. z różnych powodów - np. gmina rozważa likwidację filii, filia działa nieefektywnie, mało osób z niej korzysta itp).

Zachęcamy do lektury bibliotekarki i bibliotekarzy oraz wszystkie osoby, które chcą poszerzać wiedzę, rozwijać umiejętności, rozbudzać swój twórczy potencjał, a także zachęcać do tego użytkowników bibliotek i uczestników zajęć edukacyjnych organizowanych w bibliotekach.

Wprowadzenie dotyczące całego projektu i zasady korzystania z materiałów zawiera nagranie webinarium z 19 kwietnia 2018 r., do którego obejrzenia serdecznie Was zachęcamy. 

Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie dot. przeczytanych tekstów bądź zorganizowanych warsztatów. Jeżeli chcecie podzielić się swoimi wrażeniami czy też zadać pytanie dotyczące projektu, prosimy o kontakt z koordynatorem przedsięwzięcia: Magdą Krasowską-Igras, e-mail: magdalena.krasowska@frsi.org.pl.

Celem projektu "Daily innovators and daily educators in the libraries" (DIDEL) jest przygotowanie i rozwój programów edukacji osób dorosłych poprzez stworzenie wspierającego, edukacyjnego środowiska w bibliotekach. W projekcie zajmujemy się następującymi obszarami tematycznymi: wielokulturowość, innowacje społeczne oraz kreatywność.

Przygotowujemy pakiet edukacyjny dla bibliotek, w którym znajdą się:

  • materiały edukacyjne do samodzielnej lektury 
  • propozycje scenariuszy zajęć do przeprowadzenia w bibliotekach
  • raport z analizy działań bibliotek dotyczących trzech obszarów tematycznych (wielokulturowość, innowacje społeczne, kreatywność), realizowanych w różnych krajach
  • model WIK – czyli model biblioteki, która jest wielokulturowa, działa kreatywnie i wprowadza nowatorskie działania w obszarze innowacji społecznych. 

Projekt Daily innovators and daily educators in the libraries" jest realizowany w ramach programu Erasmus+, Partnerstwa strategiczne w edukacji dorosłych przez konsorcjum partnerskie, w którego skład wchodzą:

1. Narodowa Biblioteka Litwy im. Martynasa Mazvydasa
2. Centrum Informacyjnych Systemów Kultury (Łotwa)
3. Biblioteka Regionalna w Oppland (Norwegia)
4. Fundacja "Reading & Writing" (Holandia)
i - jako lider - Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.