Partnerstwo dla książki - drugi nabór do programu

Program służy finansowaniu czterech rodzajów zadań:

  • prowadzeniu szkoleń dla bibliotekarzy zatrudnionych w bibliotekach publicznych;
  • prowadzeniu działań animujących czytelnictwo w bibliotekach publicznych;
  • prowadzeniu szkoleń dotyczących podniesienia kwalifikacji księgarzy;
  • promocji księgarń stacjonarnych i prowadzenia przez nie działań animujących czytelnictwo.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie zadań edukacyjnych, promocyjnych i animacyjnych realizowanych przez księgarnie oraz biblioteki publiczne.

Nabór do programu potrwa do 31 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem, wytycznymi i wnioskiem wzorcowym są dostępne na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.