„Para-buch! Książka w ruch!” – pilotaż projektu promującego czytelnictwo literatury popularnonaukowej wśród dzieci

Biblioteki publiczne w pięciu pilotażowych województwach zachęcimy do zakładania klubów czytelniczych, w których przeszkoleni bibliotekarze i wolontariusze będą prowadzić z dziećmi zajęcia obejmujące głośne czytanie oraz działania popularyzujące książkę i wiedzę w zakresie dziedzin STEM (matematyki, technologii czy nauk przyrodniczych). Projekt już od kilku lat Deutsche Telekom Stiftung realizuje w Niemczech, a od niedawna także w Rumunii. 

Do pilotażowej edycji projektu zaprosimy 100 bibliotek publicznych, po 20 z każdego z pięciu województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Naszymi partnerami w projekcie będą wojewódzkie biblioteki publiczne. 

Projekt będziemy realizować do sierpnia 2020 roku. Zaplanowane działania to:

  • przygotowanie listy rekomendowanych książek do wykorzystania w klubach czytelniczych wraz z rekomendacjami dotyczącymi pracy z książkami (luty, marzec 2019),
  • rekrutacja bibliotek (kwiecień 2019),
  • przeprowadzenie dwudniowych szkoleń dla par: bibliotekarza i wolontariusza z każdej biblioteki biorącej udział w projekcie (czerwiec-wrzesień 2019 r.),
  • opracowanie strony internetowej z materiałami edukacyjnymi i pomysłami na spotkania, materiałów promocyjnych oraz poradnika dla bibliotek,
  • realizacja spotkań w klubach czytelniczych, które powstaną w bibliotekach: średnio po 2 spotkania w miesiącu przez 5 miesięcy (rozpoczęcie takich spotkań planowane jest od lipca 2019 r.).

Informacji o projekcie udziela: Agnieszka Koszowska: agnieszka.koszowska@frsi.org.pl, 722 002 019.

Projekt "Para-buch! Książka w ruch!" finansuje Deutsche Telekom Stiftung.