Para-buch! Książka w ruch! - książka popularnonaukowa na zajęciach dla dzieci w bibliotece

„Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie przedsięwzięcie łączące w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. 

Na stronie parabuch.org można znaleźć informacje o projekcie oraz materiały przygotowywane dla bibliotek prowadzących zajęcia. Materiały dotyczą między innymi organizacji angażujących spotkań dla młodszych dzieci, prowadzenia gier i zabaw wokół wybranych ksiażek popularnonaukowych czy przeprowadzania prostych eksperymentów naukowych.

Na stronie stopniowo pojawiać się będą inspiracje z bibliotek biorących udział w projekcie.

Zachęcamy do korzystania!

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation.