Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse” 2018!

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi z małych miejscowości na dobry start w dorosłe życie. O dotacje w wysokości do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy, realizowane pomiędzy  1 lipca 2018 r. a 30 listopada 2019 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i  fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców),
  • domy kultury i biblioteki, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Dofinansowanie można pozyskać na wsparcie projektów, które będą rozwijały kompetencje społeczne młodych ludzi przydatne zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Dzięki aktywnemu udziałowi w projektach młodzi ludzie z małych miejscowości mają rozwijać swoje umiejętności:

  • wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń; równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  • skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu; chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
  • zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
  • wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie; ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikują się laureaci pierwszego etapu) organizacje przygotują plan 15-miesięcznych działań zgodnych z celem konkursu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca  2018 roku, o godzinie 12:00.

Uwaga. W dniu 1 lutego i 1 marca br. odbędą się webinaria (szkolenia on-line) pt. "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?". Informacja zawierająca adres do transmisji na żywo pojawi się na stronie www.rownacszanse.pl  na dwa dni przed szkoleniem. Dla zainteresowanych odbędzie się pięć jednodniowych szkoleń "Jak przeprowadzić diagnozę w Programie Równać Szanse?" w dniach:

10 lutego – Łódź, Poznań
17 lutego – Kraków, Gdańsk
23 lutego - Warszawa

Uczestnictwo w szkoleniach jest bezpłatne. Aby zarejestrować się na szkolenie, należy wypełnić formularz dostępny na stronie programu "Równać Szanse".

Szczegółowe informacje o konkursie, zasady i formularze są dostępne na stronie programu "Równać Szanse".