Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2019

Program skierowany jest do fundacji i stowarzyszeń z miejscowości do 20 000 mieszkańców oraz domów kultury i bibliotek, które otrzymały co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse od 2007 roku.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. W konkursie można uzyskać dotację do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2019 r. a 30 listopada 2020 r. (prowadzone ze stałą, minimum 20-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców).

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów:

  • 1 etap - wnioskujący przygotowują diagnozę środowiska lokalnego, 
  • 2 etap - laureaci pierwszego etapu przygotowują projekt.

Osoby przygotowujące diagnozę środowiska lokalnego, mogę skorzystać z darmowego podręcznika  pt. "Przepis na diagnozę, czyli poznaj młodych i środowisko lokalne”

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 14 marca 2019 roku, o godzinie 12:00. Wyniki pierwszego etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej programu 25 marca 2019 roku.

Dla osób zainteresowanych udziałem w konkursie zaplanowano 5 bezpłatnych szkoleń: 
Lublin – 9 lutego,
Wrocław – 9 lutego,
Kraków – 16 lutego,
Poznań – 16 lutego,
Warszawa – 23 lutego.

Szczegółowe informacje o konkursie, dokumenty do pobrania oraz linki do formularzy zgłoszeniowych (wniosku i zapisów na szkolenia) znajdują się na stronie programu "Równać Szanse".