Ogłaszamy konkurs dla uczestników warsztatów lokalnych odbywających się w ramach projektu „Active Citizens – Aktywne Społeczności”

Konkurs jest skierowany do szkół publicznych i niepublicznych, organizacji pozarządowych oraz bibliotek, domów kultury i innych instytucji kultury, które otoczą opieką instytucjonalną pomysły na działania lokalne powstałe w trakcie warsztatów prowadzonych przez facylitatorki i facylitatorów wykorzystujących metodologię Active Citizens, i których cele statutowe są zbieżne z celami statutowymi FRSI, w szczególności w sferze edukacji, oświaty i kultury.

Konkurs Active Citizens – Aktywne Społeczności, o którym mowa w Regulaminie (zwany dalej „Konkursem”),  prowadzony jest w ramach projektu „Active Citizens - Aktywne Społeczności” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją British Council oraz Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności. 

Zasady udziału w konkursie:
  1. Do Konkursu zakwalifikują się tylko Ci kandydaci, którzy nadeślą zgłoszenie w terminie i spełnią kryteria formalne wskazane w Regulaminie (załączonym poniżej).
  2. Zgłoszenie do Konkursu musi być przesłane za pomocą formularza online dostępnego pod linkiem: https://forms.gle/Jf6NBtBiQnzYPLBE6. 
  3. Zadanie konkursowe polega na:

a) opisaniu pomysłu na działanie lokalne, które jest efektem warsztatu wykorzystującego metodologię Active Citizens przez Facylitatorki i Facylitatorów,

b) przedstawieniu założeń realizacyjnych dla opisanego pomysłu (niezbędne wymogi formalne do realizacji pomysłu, harmonogram realizacji pomysłu, zaangażowani partnerzy lokalni, osoby zaangażowane w pomysł, możliwe ryzyka związane z realizacją pomysłu),

c) nadesłaniu budżetu realizacji zadania. 

Harmonogram konkursu:
  1. przesłanie zgłoszenia do Konkursu – do 9 listopada 2020 roku, do godz. 23:59.
  2. wybór laureatów Konkursu – do 24 listopada 2020 roku.

Wszystkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować na adres: martyna.woropinska@frsi.org.pl.