O finansach... w bibliotece - kurs e-learningowy dostępny dla wszystkich

Tematyka kursu dotyczy:

  • zasad racjonalnego gospodarowania domowym budżetem– planowanie wydatków, oszczędzanie;
  • korzystania z usług bankowych przez internet – jak założyć e-konto i robić przelewy przez Internet;
  • umiejętności wyboru najkorzystniejszej oferty bankowej (kredyty, lokaty, karty i polisy ubezpieczeniowe);
  • informacji o banku centralnym i zasadach jego funkcjonowania.

Platforma z kursem jest wspierana w ramach projektu do 31 października 2018 r., co oznacza, że do tego czasu oferujemy bibliotekom wsparcie techniczne w obsłudze platformy. Pytania można kierować na adres edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.

Co zrobić, aby stworzyć konto dla biblioteki i udostępnić kurs e-learningowy dla jej użytkowników?

1. Należy wypełnić krótki formularz, dzięki któremu biblioteka otrzyma dostęp do platformy zarządzającej kursem „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”. Formularz jest dostępny pod linkiem: http://ofinansach.biblioteki.org/rejestracja

Po wypełnieniu formularza i kliknięciu „Zapisz” na adres e-mail biblioteki podany w formularzu przyjdzie wiadomość z informacjami, jak wejść na platformę z kursem. Tak wygląda potwierdzenie wysłania formularza:

Uwaga! Jeśli wiadomość e-mail nie znajduje się w głównym folderze z wiadomościami przychodzącymi, prosimy o sprawdzenie folderu „Spam”.

 

2. Po zalogowaniu się na platformę zarządzającą kursem „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”:

>> korzystający z platformy bibliotekarze mogą przejść kurs e-learningowy dla prowadzących zajęcia z edukacji ekonomicznej w bibliotece,

>> można wygenerować loginy i PINy (hasła) dające możliwość użytkownikom biblioteki skorzystanie z kursu e-learningowego poświęconego zarządzaniu domowymi finansami.

 

Aby stworzyć dla użytkowników biblioteki dostęp do kursu e-learningowego „O finansach… w bibliotece”, należy kliknąć w zakładkę „Uczestnicy spotkań” i wygenerować dla użytkowników loginy dające im możliwość zalogowania się na platformę.

!!!Uwaga – ważne!!! W momencie, gdy przekazujemy kartę z loginem i PINem (hasłem) użytkownikowi, musimy zaznaczyć wydany login na liście loginów poprzez kliknięcie w pusty kwadrat widoczny przed danym loginem. Prawidłowe zaznaczenie wydanego loginu symbolizuje znak „v” , który się pojawi w kwadracie.

Karty logowanie dla użytkowników wygenerowane z platformy wyglądają tak.

 

Co zobaczy użytkownik biblioteki po zalogowaniu się na platformę kursu e-learningowego „O finansach… w bibliotece – 5. edycja”?

1. Po otrzymaniu od bibliotekarza karty logowania użytkownik przy użyciu indywidualnego loginu i PINu (hasła) może samodzielnie zalogować się na platformę kursu e-learningowego. Na platformę w tym samym momencie i korzystając z tego samego komputera może się zalogować do 3 osób – wówczas w odpowiednich miejscach należy wpisać wszystkie trzy loginy.

Po zalogowaniu się na platformę przy użyciu indywidualnego loginu i PINu (hasła) użytkownik biblioteki zobaczy „Quiz wiedzy ekonomicznej”, którego wypełnienie będzie zabawą i próbą sprawdzenia swoich wiadomości ze świata finansów domowych.

Dzięki quizowi bibliotekarze mogą się dowiedzieć jaki poziom wiedzy ekonomicznej mają osoby, które chciałyby skorzystać z kursu e-learningowego „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” i, jeśli planują zorganizować spotkania edukacyjne wokół kursu i w oparciu o przygotowane scenariusze spotkań, wybrać 5 modułów kursu, które wejdą w skład pełnego kursu realizowanego przez całą grupę w bibliotece.

 

Jak zorganizować kurs e-learningowy dla użytkowników biblioteki?

Biblioteki mogą korzystać z kursu e-learningowego a także innych materiałów stworzonych w ramach projektu, do których zaliczają się scenariusze spotkań edukacyjnych oraz materiały dla uczestników. Wykorzystując w pełni zasoby projektu biblioteka może zorganizować cykl spotkań edukacyjnych dla osób dorosłych, podczas których użytkownicy wspólnie przechodzą przez kolejne moduły kursu e-learningowego. Materiałem pomocniczym dla bibliotekarzy jest kodeks etyczny dla osób prowadzących spotkania o tematyce finansowej w bibliotece.

 

Pytania dotyczące korzystania z platformy można kierować na adres edukacjaekonomiczna@frsi.org.pl.