Nowy nabór do sieci LABiB - zgłoś się do 22 sierpnia!

Program LABiB został zainicjowany w 2012 r. przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. 

CZYM JEST LABIB? POZNAJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

„Jak działać na rzecz społeczności, jak poprowadzić lokalnych mieszkańców, aby chcieli działać dalej, chcieli coś zmieniać – to było dla mnie najistotniejsze w LABiBie.”
Labibianka

LABiB to sieć ludzi, dla których biblioteka jest miejscem szczególnym, choć nie wszyscy członkowie sieci pracują w bibliotekach. LABiB to odpowiedź na problemy i wyzwania bibliotekarek i bibliotekarzy pracujących zarówno   w małych ośrodkach miejskich i na wsiach, jak i w dużych miastach. Odwołuje się do doświadczeń zgromadzonych przez uczestniczki i uczestników Programu Rozwoju Bibliotek oraz wyników jego ewaluacji.

W zmieniającym się świecie bibliotekarki i bibliotekarze, a także inne osoby aktywne społecznie, nieustannie stają przed nowymi wyzwaniami. Peter Drucker mówi, że „największym zagrożeniem w czasach dynamicznych zmian jest się nie zmieniać”. Dlatego pragniemy wspierać tych, którzy nieustannie stawiają pytanie, jaka powinna być biblioteka, aby odpowiadała na zmieniające się potrzeby użytkowników.

W ramach programu LABiB:

 • Łączymy tych, którzy dostrzegają potencjał biblioteki i potrafią go wykorzystać - bibliotekarki i bibliotekarzy, animatorki i animatorów kultury, przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów. Łączymy tych, którzy działają, mają pomysły, realizują projekty. Chcą zaszczepić entuzjazm w innych. Obecnie sieć Labibian to 37 osób z całej Polski. Ta sieć powstaje od 2012 r., Labibianie biorą udział w zjazdach sieci, współpracują przy kongresach bibliotek publicznych, realizują eksperymentalne projekty, działają w sześciu grupach roboczych, współtworzą portal www.labib.pl, organizują miesiące tematyczne na portalu oraz webinaria. Uczą się, tworzą, eksperymentują, dyskutują i inspirują.
 • Tworzymy specjalną platformę internetową www.labib.pl, zaprojektowaną z myślą o bibliotekarkach i bibliotekarzach oraz bibliofanach, którzy chcą się dzielić wiedzą, zbierać doświadczenia i pomnażać pomysły. To możliwość poznania nowych narzędzi i technologii oraz sprawdzonych metod pracy. Przestrzeń spotkań, poszukiwania rozwiązań i wspólnych eksperymentów. Obecnie portal liczy już ponad 2760 zarejestrowanych użytkowników i liczba ta stale rośnie.
 • Proponujemy osobom tworzącym sieć korzystanie ze wsparcia w ramach nowatorskiego programu liderskiego opartego na cyklicznych spotkaniach, warsztatach, konferencjach, wymianach bibliotecznych oraz konkursach grantowych. Osoby te będą mogły same komponować poszczególne elementy swojego programu rozwojowego.?

Do aplikowania zapraszamy bibliotekarki i bibliotekarzy oraz pracowników bibliotek, dla których współpraca jest wartością, a misją jest skuteczne odpowiadanie na potrzeby mieszkańców swoich gmin i środowisk.
 
Trochę więcej szczegółów…

 • zapraszamy Cię, jeśli jesteś bibliotekarką/bibliotekarzem, pracujesz w bibliotece w małej miejscowości lub wsi (również z bibliotek, które do tej pory nie uczestniczyły w Programie Rozwoju Bibliotek),
 • zapraszamy Cię, jeśli jesteś bibliotekarką/bibliotekarzem, pracujesz w bibliotece w dużym  mieście - bibliotece publicznej, pedagogicznej, szkolnej, naukowej i każdej innej.

 
A to nasze kryteria wyboru uczestniczek i uczestników LABiB:

 • aktywność zawodowa (adekwatna do miejsca pracy – na terenie miejscowości, gminy, miasta),
 • aktywność pozazawodowa (w tym zainteresowanie własnym rozwojem, działalność na rzecz społeczności, ze społecznością),
 • gotowość do dzielenia się wiedzą (zarówno w trakcie spotkań, jak i za pośrednictwem nowych technologii) oraz chęć uczenia się od innych,
 • niegasnący zapał i gotowość do podejmowania nowych wyzwań w swoim środowisku,
 • gotowość na eksperymenty,
 • refleksyjność w stosunku do swojej pracy, realizowanych działań,
 • gotowość do opowiadania o swoich doświadczeniach i wyzwaniach,
 • elastyczność w odniesieniu do podejmowania nowych zadań, 
 • elastyczność czasowa (zjazdy odbywają się w weekendy, Labibianie coraz częściej zapraszani są do reprezentowania sieci przy okazji różnych wydarzeń), 
 • umiejętności interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktu, komunikatywność).

DLACZEGO WARTO? KORZYŚCI Z UDZIAŁU W SIECI LABIB

LABiB to sieć ludzi z pasją, dla których biblioteka jest ważnym i inspirującym miejscem. Interesują się zmianami, jakie zachodzą we współczesnym świecie i chcą przełożyć zdobytą wiedzą na konkretne działania.

Korzyści dla osób uczestniczących w sieci LABiB:

Osobisty rozwój zawodowy:

 • zdobycie nowych kompetencji i umiejętności,
 • szansa na refleksję nad swoją pozycją i przyszłością zawodową,
 • udział w cyklu warsztatów, spotkań, wydarzeń nastawionych na rozwój umiejętności, wiedzy i kompetencji.

„Moim zdaniem, duży nacisk jest kładziony na nasz rozwój indywidualny. To dobrze. Prawda jest taka, że ciężko jest innych uczyć, jak się samemu nie umie uczyć.”
Labibianka

Działanie w sieci:

 • nowe znajomości/ kontakty/ networking,
 • współpraca z liderami i ekspertami środowiska,
 • możliwość konsultowania swoich pomysłów z innymi,
 • wpływ na kierunek rozwoju sieci LABiB.

„Wreszcie jestem w miejscu, gdzie wszyscy mają dobre pomysły.”
Labibianka

Nowe pomysły i ich testowanie:

 • dostęp do nowych rozwiązań i sprawdzonych pomysłów,
 • możliwość odwiedzin innych bibliotek,
 • wymiana wiedzy oraz wdrażanie i promowanie nowych rozwiązań,
 • konsultacje eksperckie.

„Gdyby nie LABiB, nie ciągnęłabym trzech projektów w ciągu roku – siła i kompetencje do pracy.” 
Labibianka 

ZASADY REKRUTACJI DO SIECI LABIB

Jeśli chcesz włączyć się w sieć LABiB, wykonaj poniższe kroki:

 1. Zarejestruj się na portalu www.labib.pl, link do Twojego profilu będzie potrzebny na etapie wypełniania formularza zgłoszenia. 
  Zależy nam, abyś wiedział/a, co nas inspiruje, zastanawia, co i jak robimy w bibliotekach i wspólnie z bibliotekami.
 2. (OPCJONALNIE): Pozyskaj rekomendację od: członka sieci LABiB lub osoby z zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego lub innej organizacji/instytucji/osoby. Wzór rekomendacji znajdziesz tutaj. Skan wypełnionej i podpisanej rekomendacji prześlij pocztą elektroniczną na adres: elzbieta.jankowska@frsi.org.pl.
  LABiB opiera się na sile i potencjale sieci – razem wiemy więcej. Dlatego w aplikowaniu ważne jest posiadanie rekomendacji od osoby, z którą współpracujesz, która zna Twoje mocne strony, widziała Cię  „w akcji”. Pozyskanie rekomendacji to pierwszy krok w stronę myślenia w kategoriach networkingu (sieciowania). Rekomendacja nie jest obowiązkowa, ale zwiększa Twoje szanse w procesie rekrutacyjnym.
 3. Wypełnij formularz rekrutacyjny dostępny tutaj. Sieć LABiB jest współtworzona przez jej członków – zgłoszenia będą czytać zarówno Labibianie, jak też osoby z zespołu FRSI.
 4. Zarezerwuj czas na rozmowę przez Skype w dniach od 30 sierpnia do 8 września br. 

W obecnym naborze planujemy przyjąć do 10 osób. 

TERMINY

 • Ogłoszenie naboru do programu: 25 lipca 2016 r.
 • Wypełnienie formularza zgłoszenia (co oznacza spełnienie następujących warunków: rejestracja na portalu www.labib.pl, pozyskanie rekomendacji, wypełnienie formularza dostępnego tutaj: do 22 sierpnia 2016 r. (włącznie) 
 • Rozmowy Skype z wybranymi kandydatami: 30 sierpnia-8 września 2016 r.
 • Planowane ogłoszenie listy osób przyjętych: 12 września 2016 r.

Złożenie aplikacji jest równoznaczne z zobowiązaniem do wstąpienia do sieci LABiB (w sytuacji pozytywnego wyniku rekrutacji) oraz akceptacją terminu zjazdu osób zakwalifikowanych do programu w dniach 23-25 września oraz zjazdu sieci LABiB w dniach 4-6 listopada 2016 oraz deklaracją udziału w zjazdach w kolejnych latach.

Złożenie aplikacji jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszych zasad w całości.
FRSI nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły w terminie z przyczyn niezależnych od FRSI, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu uczestnika.

Zakończenie procesu rekrutacji nastąpi w dniu 12 września 2016 roku. Do wszystkich osób aplikujących do LABIB zostanie wysłana informacja o wynikach rekrutacji. Informacje zostanie przesłana drogą emailową na adres podany w formularzu.

FRSI zastrzega sobie prawo do przedłużenia lub odwołania rekrutacji w przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń.

Koszt udziału w zjazdach jest finansowany przez FRSI. 

Z każdą osobą FRSI podpisuje porozumienie o współpracy na zasadach wolontariatu.

Z myślą o Tobie – nowej uczestniczce/uczestniku sieci LABiB zaplanowaliśmy:

Turbo-LABiB – warsztat dla nowych członków sieci LABiB – 23-25 września 2016 r. (udział obligatoryjny)

To „przyspieszony kurs labibowania” – celem tego warsztatu jest poznanie specyfiki sieci LABiB, refleksja nad metodami sieciowania, dzielenia się wiedzą i doświadczeniami. Możliwość poznania części osób działających już aktywnie w sieci LABiB. To także konkretne korzyści indywidualne – warsztat będzie okazją do osobistej refleksji i identyfikacji własnych potrzeb rozwojowych. Turbo-LABiB przygotowuje nowych członków do pełnego udziału w zjazdach sieci i aktywnego korzystania z możliwości, jakie daje członkostwo w sieci.

Wszyscy uczestnicy sieci LABiB w tym roku wezmą też udział w:

XII zjazd sieci LABiB – 4-6 listopada 2016 r., Wielka Wieś (udział obligatoryjny)

Program zjazdu tworzony jest przede wszystkim przez samych uczestników sieci LABiB. Przewidujemy intensywne prace grup roboczych skupionych wokół tematów takich jak: animacja, biznes, nowe technologie, komunikacja i promocja, projekt i statystyka. 

Już teraz uczestnicy sieci planują działania integracyjne i włączające nowych Labibian do prac grup roboczych. Jednocześnie w ramach sieci możesz założyć własną grupę roboczą i skupić innych wokół zagadnień, które uznasz za ważne. To praktyczny sposób na ćwiczenie się w liderskim podejściu.

Na zjeździe weźmiesz udział w warsztatach prowadzonych przez samych Labibian, zaproszonych przez nich ekspertów, będziesz miał/a okazję włączyć się w pracę już działających grup roboczych lub zainicjować powstanie nowej grupy.

Będziesz mieć też okazję włączyć się do organizacji zjazdu i samodzielnie poprowadzić wybrane aktywności.

NIE OBIECUJEMY, ALE...

A poza tym nie ominą Cię… wspólne konferencje Skype, współtworzenie dokumentów za pomocą Dysku Google, nowinki technologiczne i wsparcie innych w razie kłopotów z technologią.

… to co wydarzy się w LABiB zależy od Ciebie. Zapraszamy! 

FORMULARZ REKRUTACYJNY I FORMULARZ REKOMENDACJI

Ty znajdziesz Formularz rekrutacyjny do sieci Labib 2016

Pamiętaj, że do wypełnienia formularza zgłoszenia będzie potrzebny link do Twojego profilu na portalu www.labib.pl. Zarejestruj się na nim wcześniej. 

Na ten adres mailowy możesz wysłać skan wypełnionej i podpisanej rekomendacji: elzbieta.jankowska@frsi.org.pl

KONTAKT

Wszelkie pytania dotyczące LABiBu i naboru można kierować na adres e-mail: nabor2016@labib.pl
Więcej informacji o programie znajduje się na stronie http://programrozwojubibliotek.org/labib/ i www.labib.pl.