Nowa runda wypożyczeń robotów w projekcie "Link do przyszłości"

Zasady wypożyczenia:

  1. O ponowne wypożyczenie robotów może ubiegać się każda instytucja, która prowadzi Lokalny Klub Kodowania (LKK) oraz korzystała z wypożyczenia robotów w okresie od stycznia 2016 roku.
  2. W każdej turze wypożyczeń dla instytucji ubiegających się o ponowne wypożyczenie robotów przeznaczonych jest co najmniej 20 zestawów robotów (po 5 szt).
  3. O kolejności wypożyczenia robotów decyduje kolejność zgłoszeń.
  4. Warunki ponownego wypożyczenia robotów:
  • zobowiązanie do zorganizowania w trakcie 2-miesięcznego okresu wypożyczenia robotów zajęć w dowolnej formie dla co najmniej 100 NOWYCH uczestników (np. w formie zajęć pokazowych dla klas).
  • przesłanie sprawozdania z dotychczasowej działalności LKK za ostatni okres sprawozdawczy
  • zobowiązanie do przesłania sprawozdań z działalności LKK w trakcie wypożyczenia robotów 

Aby zgłosić chęć ponownego wypożyczenia robotów, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod adresem: linkdoprzyszlosci@frsi.org.pl.