Nabór wniosków w programie dotacyjnym "Niepodległa"

W programie „Niepodległa” można ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 10 tys. do 100 tys. złotych na zadania realizowane od 17 maja do 20 listopada 2019 roku. W konkursie będą wspierane inicjatywy lokalne i regionalne, które nawiązują do programu „Niepodległa” i angażują lokalne społeczności w tworzenie obchodów. 

Celem strategicznym programu "Niepodległa" jest szerokie włączanie mieszkańców Polski w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

  • Festiwale, koncerty, spektakle
  • Rekonstrukcje historyczne
  • Wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych
  • Projekty animacyjno-edukacyjne, oparte na interakcji i współdziałaniu, np.: warsztaty, gry terenowe, questy, konkursy
  • Wystawy wraz z katalogami

Beneficjentami mogą być organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury.

Szczegółowe informacje o naborze są dostępne na stronie programu "Niepodległa".