Nabór wniosków w programie "Niepodległa"

Dofinansowanie można uzyskać na działania kulturalne, artystyczne oraz popularyzatorskie, takie jak: festiwale, koncerty, happeningi, spektakle, wystawy, konkursy, przeglądy, tworzenie ścieżek edukacyjnych i gier, wykłady, lekcje oraz spacery tematyczne, kampanie społeczne i edukacyjne oraz wiele innych.

Program dotacyjny "Niepodległa" jest jednym z narzędzi Programu Wieloletniego "Niepodległa". Program Wieloletni jest głównym mechanizmem służącym organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości i ma na celu wzmocnienie poczucia wspólnoty obywatelskiej Polaków oraz zachęcenie rodaków w kraju i za granicą do aktywnego uczestnictwa w obchodach oraz wspólnym i rodzinnym świętowaniu.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na stronie programu.

Szczegółowych informacji o programie udziela:
Agnieszka Gajc
agajc@niepodlegla.gov.pl
tel. 22 1822605 

Przeczytaj regulamin programu.