Nabór wniosków do programu EtnoPolska 2019

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości kulturowej i uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym. W ramach programu dofinansowane będą przedsięwzięcia popularyzujące dziedzictwo kulturowe, szczególnie w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.

Dofinansowanie można uzyskać na pokrycie części kosztów realizacji takich zadań jak:

  • działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, widowiska muzyczne, spektakle teatralne;
  • inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych oraz w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych, takie jak warsztaty, kursy, szkolenia, konferencje, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej;
  • działania interdyscyplinarne łączące działania opisane w pkt 1 i 2;
  • renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000 zł. 19. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł. Dofinansowanie zadania może wynosić do 95% budżetu zadania.

Nabór wniosków trwa do 29 kwietnia 2019 roku. 

Informacji o programie udziela Barbara Tuszyńska, tel. (+48 22) 21 00 178, e-mail: btuszynska@nck.pl w dni robocze w godzinach 10.00–14.00.

Szczegółowe informacje o programie oraz regulamin znajdują się na stronie Narodowego Centrum Kultury.