Nabór do projektu „Biblioteka dla wszystkich. Równi. Różni. Ważni.” – webinarium informacyjne

Nabór bibliotek rozpocznie się 4 listopada o godzinie 15:00 i potrwa do 27 listopada br. do godziny 23:59. Wyniki naboru ogłosimy 1 grudnia na stronie www.biblioteki.org. Biblioteki przyjęte do projektu otrzymają granty (w wysokości 26.140 zł) na wynagrodzenia i zakup pomocy dydaktycznych, sprzęt (5 laptopów, 5 tabletów) i wsparcie merytoryczne (szkolenia i konsultacje) w realizacji projektowych działań.

Niżej zamieszczamy (do pobrania) dokumenty (m.in. regulamin naboru, podgląd formularza zgłoszeniowego i wzór umowy), które pomogą przygotować się do udziału w naborze.

Podczas webinarium o naborze do projektu opowiedzą (i odpowiedzą na pytania):

  • Małgorzata Makowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – koordynatorka projektu (zarządzanie projektem),
  • Monika Schmeichel-Zarzeczna z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego – koordynatorka merytoryczna projektu.

Swoimi doświadczeniami z udziału w pilotażu projektu podzielą się:

  • Sylwia Bachleda-Księdzularz z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem,
  • Agnieszka Klimaszewska Kargul z Biblioteki Miejskiej im. gen. Mariusza Zaruskiego w Ustce).

Aby wziąć udział w webinarium, należy się zarejestrować klikając w link: https://frsi.clickmeeting.com/nabor-do-projektu-biblioteka-dla-wszystkich-webinarium-informacyjne/register 

Przed rejestracją na webinaria należy zapoznać się z "Zasadami udziału w webinariach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego".

 

Projekt „Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” realizujemy we współpracy z Save The Children International. Pilotaż projektu wystartował w maju 2022 r. Bierze w nim udział 20 bibliotek, wyróżniających się zaangażowaniem w pomoc i ofertą edukacyjno-rozwojową skierowaną do osób przybyłych z Ukrainy, mieszkających w Polsce. W ramach pilotażu dotychczas zrealizowano ponad 700 zajęć, w których wzięło udział niemal 7000 osób. 

W tym projekcie dużo miejsca poświęcamy zajęciom edukacyjnym, kreatywnym, a także muzyczno-ruchowym zmniejszającym stres. Podkreślamy rolę biblioteki jako dobrego, przyjaznego miejsca, które nie tylko wspiera dzieci i młodzież w nauce, ale także  pomaga poznawać się, odkrywać pasje, rozwijać zainteresowania i miło spędzać wolny czas. 

W naborze do projektu mogą wziąć udział biblioteki publiczne z całej Polski. W szczególności zapraszamy te biblioteki, które realizowały już działania skierowane do osób przybyłych z Ukrainy (np. oferowały wsparcie, pomagały, organizowały zajęcia edukacyjne, integracyjne itp.), a także  wyróżniają się interesującą ofertą dla dzieci i młodzieży..

Tak o projekcie mówią Sylwia i Damian z bibliotek, które biorą udział w pilotażu: 

Udział w projekcie wsparł ogromnie działania bibliotekarzy w zakresie dostosowania oferty bibliotecznej dla osób z Ukrainy przebywających w naszym mieście. Zajęcia integracyjne dla dzieci urozmaicone o nowe zabawy TeamUp, roboty edukacyjne Photon, nauka programowania w formie zabawy, lekcje języka polskiego, lekcje biblioteczne, Cyfrowe Centra Edukacji wspierające dzieci i młodzież w kontynuacji nauki, spotkania kreatywne w ramach klubu dla dorosłych wpisały się w naszą pracę. Możliwość udziału w licznych szkoleniach, webinariach, wsparcie ze strony opiekunów, trenerów dodawało nam energię każdego dnia, by realizować ciekawe pomysły odpowiadające na potrzeby naszych gości z Ukrainy.

Sylwia Bachleda-Księdzularz, Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem

Program pozwala sieciować się bibliotekom, które stały się teraz centrami działalności na rzecz uchodźców. Daje nam poczucie sprawstwa i tworzenia czegoś dobrego. Pomagamy ludziom i w ten sposób również walczymy. Dobrostan tych osób, które są teraz u nas i z nami, pozwala promieniować na tych, którzy zostali na Ukrainie. Wiedzą, że ich bliscy otrzymują wsparcie, że są tu bezpieczni, nie muszą czuć się zagubieni. W naszej bibliotece w Koninie blisko 400 osób uczestniczyło w projekcie na przestrzeni zaledwie kilku miesięcy. Ok. 20 osób stale korzysta z pomocy w nauce w ramach naszego Cyfrowego Centrum Edukacji. Ogrom ludzi i ogrom pomocy. Możemy się od siebie uczyć tolerancji, otwartości, współegzystowania i budowania czegoś naprawdę ważnego. Uczymy się też swoich języków. Program pozwala Ukraińcom wchodzić w naszą społeczność, uczyć się języka, zwyczajów. Jednocześnie my także uczymy się o nich. Fenomenalna wymiana kulturowa. Czujemy się bogatsi.

Damian Kruczkowski, Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie.

Kontakt:

Informacji na temat naboru udziela Monika Schmeichel-Zarzeczna, monika.schmeichel@frsi.org.pl, + 48 504 991 154


Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni, to innowacyjny projekt społeczno-edukacyjny, integrujący i inkluzywny, umożliwiający dzieciom i młodzieży oraz ich opiekunom zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.