Myśl globalnie, działaj lokalnie, czyli BiblioLABy 2020

Chcemy porozmawiać o podejściu do użytkownika opartym na empatii i próbie redefiniowania oferty bibliotek w nowej rzeczywistości. Ze względu na trwającą pandemię w tym roku zjazdy odbędą się w nowej formule mieszanej - częściowo online (oficjalne otwarcie i debata podsumowująca), a część stacjonarnie, w małych grupach warsztatowych (w Gorlicach, Krakowie, Lublinie, Piasecznie, Szczecinie i Zabrzu).

Wszystkie wydarzenia w ramach BiblioLABów odbędą się między 12 a 16 października 2020. Udział jest całkowicie bezpłatny, jednak na warsztaty stacjonarne obowiązują wcześniejsze zapisy. Nabór ruszy 30 września 2020. Ankiety rejestracyjne będą dostępne na portalu labib.pl i na fanpage LABiB.

Program:

12 października, godz 10.00-11.30 Online - Facebook LABiB

 • Otwarcie BiblioLABów 2020 - Natalia Gromow, przedstawicielka stowarzyszenia LABIB
 • Kompetencje przyszłości, biblioteka przyszłości - Kamil Śliwowski, Otwarte Zasoby
 • Transformacja cyfrowa bibliotek w Polsce dzięki ofercie Microsoft dla Edukacji - Cecylia Szymańska-Ban, szefowa działu edukacyjnego Microsoft

13 października WARSZTATY STACJONARNE 

KRAKÓW - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie,

 • Wysoko wrażliwe osoby i praca w bibliotece (Ewa Cywińska)

GORLICE - Miejska Biblioteka Publiczna w Gorlicach

 • Komunikacja empatyczna - (Magdalena Zowsik)

LUBLIN - Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

 • Biblioteka – przestrzeń potrzeb Podstawy komunikacji empatycznej (Agata Warywoda)

14 października WARSZTATY STACJONARNE 

KRAKÓW - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Warsztaty z design thinking  - FABLAB Małopolska (Grzegorz Belica)
LUBLIN - Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie

Design Thinking w Bibliotece (Olga Szyszka)

15 października WARSZTATY STACJONARNE 

LUBLIN - Miejska Biblioteka Publiczna w Lublinie

 • Po co ludziom biblioteka? (Natalia Gromow)

SZCZECIN - Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie

 • Przejdź milę w moich butach (Marzena Zasińska-Igła)
 • Czego świat dziś potrzebuje, to empatia (Maria Stafyniak)
 • Dostępność cyfrowa, architektoniczna i kulturalno-informacyjna bibliotek (Anna Rutkowska)

PIASECZNO- Biblioteka Publiczna w Piasecznie w CEM

 • Czy zmiany mogą być motorem do działania? (Izabela Bochińska)
 • Empatyczna komunikacja (Magdalena Knitter)
 • Jak czytać siebie? jak czytać innych? czyli rzecz o tym, po co bibliotekarzowi empatia? (Agnieszka Podleśna)

ZABRZE - Łaźnia Łańcuszkowa Sztolnia Królowa Luiza

 • Bibliotekarz online, czyli intuicyjne narzędzia, digital storytelling oraz wizerunek w sieci w praktyce (Paulina Świtała)
 • Design thinking w pigułce, czyli co moglibyśmy zrobić, by biblioteki były jeszcze lepszym miejscem? (dr Mikołaj Marcela)
 • Równowaga w chaosie, czyli osiąganie rezultatów bez utraty spokoju (Żaneta Rachwaniec)

16 października, godz 12.00 -  Online - Facebook LABiB

 • Szanse i wyzwania Bibliotek w dobie COVID - debata podsumowująca BiblioLaby 2020

Uczestnicy: Jerzy Woźniakiewicz (dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie), Karolina Suska (dyrektorka Gminnej Biblioteki i Domu Kultury w Łaziskach), Szymon Wałowski (nauczyciel bibliotekarz), Jacek Królikowski (prezes Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego), Marta Majewska (burmistrzyni Hrubieszowa, moderacja: Jolanta Janiec (dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej w Hrubieszowie)


Dofinansowano ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.