Muzeum POLIN zaprasza na warsztaty "Wielokulturowa biblioteka"

Warsztaty odbędą się 5-6 listopada 2020 r. w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie. Jeżeli zagrożenie epidemiczne nie pozwoli na zorganizowanie szkolenia w Muzeum POLIN, odbędzie się ono w formule online.

Wypełnij zgłoszenie >>

Zgłoszenia przyjmowane są do 21 września 2020 r.

Ukrainiec przeglądający publikacje o tym, jak napisać CV, romskie dzieci przy komputerach bibliotecznych w czwartkowe popołudnia, rodzina stałych bywalców biblioteki przygotowująca się, także literacko, do wyjazdu do Skandynawii, nauczycielka pobliskiej szkoły szukająca materiałów o żydowskiej przeszłości regionu…

Wielokulturowość na różne sposoby puka do drzwi bibliotek w całej Polsce. Warto więc bardziej świadomie odpowiadać na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń. Biblioteka może być miejscem wspierającym dialog międzykulturowy, nawet jeśli nie docierają do niej użytkownicy o innym niż polskie pochodzeniu.

Spotkanie będzie podzielone na kilka części. Będzie przestrzeń do refleksji nad tym, co oznacza wielokulturowa biblioteka: jakie postawy, wartości, umiejętności są potrzebne, by kształtować bibliotekę otwartą na różnorodność. A także dyskusja nad takimi wątkami, jak zachowywanie wielokulturowego dziedzictwa/pamięci w bibliotekach, otwieranie drzwi dla różnorodnych kulturowo odbiorców, wielokulturowość w ofercie dla dzieci i młodzieży, praca z tematem wielokulturowości w środowisku online w bibliotece.

Swoimi doświadczeniami będą dzielić się z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia osoby związane z Muzeum POLIN. Liczą, że ich doświadczenia muzealne, garść wiedzy i przećwiczenie umiejętności okażą się wsparciem i inspiracją dla bibliotekarzy i bibliotekarek.

  • Wyniki rekrutacji zostaną przesłane mailem do 2 października.
  • Kontakt w sprawie warsztatów: jchimiak@polin.pl.
  • Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

Jeśli warsztaty odbędą się w siedzibie Muzeum POLIN w Warszawie, w czasie wydarzenia organizatorzy zapewnią wyżywienie, a osobom spoza Warszawy - zorganizują także nocleg (z 5/6 listopada). Organizatorzy nie zwracają kosztów podróży.

Więcej informacji i program kursu.