Mistrz Promocji Czytelnictwa 2017

Celem konkursu jest popularyzacja działań bibliotek na rzecz upowszechniania czytelnictwa. Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2017 roku, należy przesłać na adres email: konkurs@sbp.pl do 9 marca 2018 r.

Żródło: sbp.pl