Mistrz Promocji Czytelnictwa 2016

Dokumentację konkursową, zawierającą sprawozdanie z działań podjętych przez bibliotekę w całym 2016 roku, należy przesłać do Biura ZG SBP - Al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl w terminie do 17 marca 2017 r.

Informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie sbp.pl.