Miesiące tematyczne na portalu labib.pl w roku 2016

Zestaw tematów wybraliśmy wspólnie w gronie członków sieci LABiB, zespołu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz użytkowników portalu labib.pl słuchając uważnie co piszczy w bibliotecznej i pozarządowej trawie. Dziękujemy za Wasze zaangażowanie w ten proces!

W 2016 roku będziemy rozmawiać o:

 • promocji 
 • seniorach w bibliotece 
 • edukacji ekonomicznej i wspieraniu przedsiębiorczości 
 • wielokulturowości 
 • aktywności obywatelskiej 
 • pracy z użytkownikiem niepełnosprawnym 
 • Ambasadorach LABiB 
 • pracy z młodzieżą 
 • kodowaniu 
 • innowacjach i zmianie 
 • wolontariacie 

Bądźcie z nami, bo zaczynamy już w styczniu z mocą proMOCji! I oczywiście dzielcie się wiedzą i mnóżcie pomysły w Nowym Roku w LABiBowym stylu!

Więcej informacji na www.labib.pl