Zorganizuj Maraton Pisania Listów z Amnesty International

Za sprawą Maratonu Pisania Listów udaje się realnie wpłynąć na poprawę sytuacji osób, których prawa człowieka zostały złamane. Listę osób, którym będzie można pomóc w tym roku można znaleźć na stronie: http://amnesty.org.pl/amnesty_blog/?p=1909

Zachęcamy do organizacji Maratonu w bibliotece, szkole, społeczności lokalnej, organizacji, firmie, na uczelni. Miejsce Maratonu można zarejestrować na stronie:  http://amnesty.org.pl/maraton/

Więcej informacji o organizacji Maratonu można znaleźć w podręczniku dla organizatorów/ek Maratonu Pisania Listów. http://www.amnesty.org.pl/maraton/data/file/4-podrecznik-mpl2015.pdf?version=1442988882