Mamy jeszcze kilka miejsc w projekcie „Rozmowy przy wspólnym stole”!

Zapoznaj sie z aneksem do regulaminu udziału w projekcie

Zgłoś się do projektu

Naszym celem jest wypracowanie i przetestowanie w realiach biblioteki modelu dobrej rozmowy. Chcemy, żeby „Rozmowy przy wspólnym stole” stały się szansą na spotkanie osób z różnych środowisk i o różnych poglądach, mieszkających w jednej miejscowości. Takich, które na co dzień rzadko mają okazję do wymiany myśli i poglądów, chociaż łączy je troska o dobro wspólne. Wierzymy, że biblioteka, instytucja ciesząca się zaufaniem mieszkańców, jest dobrym miejscem do szczerej i autentycznej rozmowy o ważnych sprawach lokalnych. Miejscem, w którym mieszkańcy mogą siebie nawzajem usłyszeć i lepiej zrozumieć swoje potrzeby i oczekiwania. 

ZASADY REKRUTACJI

Informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na naszej stronie internetowej do dnia 20 lipca 2018 roku. Wszystkie biblioteki, które prześlą formularz zgłoszeniowy, zostaną poinformowane o wynikach naboru drogą mailową, na adresy podane w formularzu.

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Aby wziąć udział w projekcie należy zapoznać się z aneksem do Regulaminu oraz wypełnić dostępny on-line Formularz zgłoszeniowy.

Każda biblioteka publiczna (rozumiana jako biblioteka główna wraz z filiami) może zgłosić swój udział do projektu poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego online. 

Uczestnicy projektu zostaną wyłonieni przez Komisję rekrutacyjną w oparciu o wskazane w Regulaminie kryteria. 

PYTANI I ODPOWIEDZI

Więcej informacji o projekcie, w tym informacje o przebiegu projektu, zobowiązaniach biblioteki i zobowiązaniach FRSI znajdą Państwo na stronie: 
http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Zapraszamy_do_udzialu_w_projekcie_Rozmowy_przy_wspolnym_stole.html 

Informacji o projekcie udziela Karolina Walkiewicz: karolina.walkiewicz@frsi.org.pl, 22 123 90 37.