Kraszewski. Komputery dla bibliotek - wyniki naboru

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych i udostępnianie ich online. Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce.

O dofinansowanie w ramach programu mogły się ubiegać biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury. Termin składania wniosków upłynął 30 września 2015 roku.

Szczegółowe informacje - na stronie Instytutu Książki.