Konkurs grantowy "Wspieramy Rozwój"

Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. Wśród uprawnionych wnioskodawców są biblioteki i inne instytucje kultury.

Granty będą przyznawane w pięciu kategoriach:

  • Nauka i rozwój – projekty przyczyniające się do postępu naukowego, technologicznego, dokonania odkryć naukowych;  
  • Edukacja i sport – projekty przyczyniające się do rozwoju umiejętności, poszerzenia lub zdobycia wiedzy, rozwinięcia pasji i sprawności sportowych;
  • Kultura – projekty przyczyniające się do rozwoju kultury, szerzenia wiedzy na jej temat, popularyzacji wydarzeń kulturalnych,
  • Inicjatywa społeczna – projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczności, służące dobru ogółu,
  • 100-lecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę – projekty promujące patriotyzm, szerzące wiedzę historyczną, wpisujące się w temat obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości.

W każdej z kategorii przewidziane są:  

  • dwa granty po maksymalnie 30 tys. zł każdy
  • cztery granty po maksymalnie 20 tys. zł każdy
  • trzy granty po maksymalnie 10 tys. zł każdy
  • sześć grantów po maksymalnie 5 tys. zł każdy 

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie Grupy Cedrob.

Regulamin konkursu jest dostępny tutaj.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są przez formularz konkursowy. Termin zgłoszeń to 26 marca br.