Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

„100-lecie odzyskania niepodległości” to konkurs, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadząc działania poruszające tematy istotne dla ich rówieśników i lokalnej społeczności.

Motto konkursu: „Ojczyzna jest wokół nas”.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które będą rozwijały wśród młodych ludzi postawy obywatelskie, troskę o lokalne środowisko, aktywne angażowanie się na rzecz dobra wspólnego i poczucie dumy z historycznych osiągnięć polskiego społeczeństwa.

W ramach konkursu można ubiegać się o dotacje w wysokości do 8,5 tys. zł. na realizację 5-miesięcznych projektów prowadzonych pomiędzy 1 czerwca – 30 listopada 2018 r.

Zgłaszane projekty powinny być realizowane przez minimum 5 miesięcy (pomiędzy 1 czerwca a 30 listopada 2018 r.). Mogą obejmować szeroką paletę działań, np. kampanie społeczne, konkursy, gry terenowe, festyny, wystawy, koncerty, spektakle, spotkania publiczne itp.

O dotację mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundację, domy kultury i biblioteki, które:

  • otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse,
  • mają siedzibę w małych miastach i na terenach wiejskich (do 20 tys. mieszkańców).

Uczestnikami projektów powinni być:

  • młodzi ludzie w wieku od 13 do 19 lat (z klas siódmych i ósmych szkół podstawowych, trzecich klas gimnazjalnych i uczniowie szkół średnich) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 tys. mieszkańców),
  • osoby, które brały udział w projektach realizowanych w Programie Równać Szanse w ubiegłych latach (bez względu na wiek).

Projekty można zgłaszać do 4 kwietnia 2018 r. za pomocą panelu wnioskodawcy na stronie: https://rownacszanse.pl/ks22/konkursu_100-lecie_niepodleglosci