Konkurs grantowy "Patroni Roku"

W konkursie wyróżniono dwa koszyki finansowe (pułapy wsparcia):

 • koszyk A: od 1000 zł do 19 999 zł (tu nie jest wymagany wkład własny. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 30),
 • koszyk B: od 20 000 zł do 30 000 zł (tu wymagany jest finansowy wkład własny w wysokości 20% całości kosztów projektu. Przewidywana liczba przyznanych grantów: 10). 

Uprawnione do zgłaszania wniosków wszystkie organizacje non-profit takie jak m.in. stowarzyszenia, fundacje, szkoły, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki oraz wszystkie inne działające na rzecz dobra publicznego.

Formy działań, na które można uzyskać grant:

 • upamiętnienia w formie tablic pamiątkowych lub innych małych form architektonicznych,
 • konferencje, spotkania, sympozja,
 • wydawnictwa,
 • koncerty,
 • wydarzenia plenerowe,
 • wystawy,
 • audycje radiowe, telewizyjne,
 • promocja w internecie,
 • imprezy sportowe.

Wnioski można składać do 25 kwietnia br. 

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie Fundacji LOTTO.