Konkurs grantowy "Moja Mała Ojczyzna"

Celem Konkursu jest aktywizowanie społeczności lokalnej do działania na rzecz budowania dobra wspólnego w środowisku lokalnym, w sposób innowacyjny zagospodarowania lokalnej przestrzeni publicznej, poprawy jej estetyki, funkcjonalności, modernizacji. 

Projekty zgłoszone do Konkursu powinny być zrealizowane w terminie od 01.01.2020 r. do 01.07.2020 r. Jeden projekt może otrzymać dofinansowanie w kwocie do 30 000,00 złotych brutto.

Dofinansowanie może być przeznaczone na:

  • poprawę lokalnej przestrzeni publicznej towarzyszącej zaspokojeniu potrzeb mieszkańców;
  • pielęgnowania patriotyzmu lokalnego poprzez upamiętnienie wydarzeń, miejsc oraz bohaterów historycznych - w formie np. tablicy, obelisku, izby pamięci;
  • wsparcie infrastruktury placówek oświatowych;
  • wsparcie infrastruktury placówek opiekuńczo-wychowawczych;
  • zakup Sprzętu związanego z prowadzonym projektem;
  • porady specjalistyczne będące spójnym i uzasadnionym elementem projektu;
  • zakup artykułów spożywczych nie przekraczających 500 zł brutto, na uroczyste zakończenie zrealizowanego Projektu;
  • koszt usługi księgowej nie przekraczający 400 zł brutto;
  • koszt tablicy informacyjnej.

Nabór trwa od 16 kwietnia do 16 czerwca 2019 r.

Szczegółowe informacje  o konkursie są dostępne na stronie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego