Konkurs grantowy Generacja 5.0 na projekty skierowane do osób w wieku 50+

Celem Konkursu jest:

 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i technologicznemu: inicjatywy w obszarze społecznym i technologicznym, mające na celu poszerzanie wiedzy i kompetencji u osób w wieku 50+ oraz pobudzenie ich do aktywności zawodowej;
 • poprawa sprawności ruchowej i kondycji fizycznej: poprzez grupową rehabilitację lub fizjoterapię dla osób 50+;
 • rozwój zainteresowań kulturalnych: wydarzenia kulturalne skierowane do osób 50+.

Adresatem działań konkursowych są osoby w wieku powyżej 50. roku życia, mieszkające w gminach do 20 tys. mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W Konkursie mogą brać udział:

 • fundacje;
 • stowarzyszenia;
 • gminy (jednostka samorządu terytorialnego);
 • biblioteki publiczne;
 • domy kultury.

Do Konkursu mogą być zgłaszane projekty spełniające następujące kryteria:

 • projekty przeznaczone dla osób w wieku 50+, realizowane na terenie gmin do 20 tysięcy mieszkańców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 • projekty przewidujące działania o charakterze społecznym i technologicznym, lub rehabilitacyjnym, w formie kursów, warsztatów lub zajęć, typu: szkolenia nt. finansów, kursy językowe, rozwój kompetencji cyfrowych, kursy doskonalenia zawodowego, grupowa rehabilitacja
 • lub fizjoterapia, itp.;
 • dodatkowo wydarzenia kulturalne wyjazdowe (np. teatr, kino, filharmonia, opera, muzea, spotkania z poezją itp.) lub wydarzenia kulturalne realizowane przez samych beneficjentów projektu (np. wystawienie sztuki), stanowiące element projektu;
 • czas trwania realizacji projektu: od 2 do 3 miesięcy, cyklicznie.

Jeden projekt może otrzymać Dofinansowanie w kwocie do 15 000,00 złotych brutto

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie Fundacji BGK im. J. K. Steczkowskiego.