Konkurs grantowy "Bank Dziecięcych Uśmiechów"

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów edukacyjno-wychowawczych skierowanych do dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej. Hasło przewodnie bieżącej edycji konkursu brzmi: „Książka i sztuka – uczy, bawi, rozwija”. Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach  programu, wynosi 5000,00 zł.

Wnioski należy składać za pomocą aplikacji internetowej znajdującej się na stronie https://granty.fundacja.bzwbk.pl/.

Informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie Fundacji Banku Zachodniego WBK.