Konkurs "Wakacje z e-learningiem"

Wakacje to dobry czas, by zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Można to zrobić za pomocą kursów e-learningowych, ucząc się w dowolnym miejscu i czasie, w tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb. Na naszej platformie e-learningowej dostępne są dwa kursy:

 • Docenić bibliotekę - jak skutecznie prowadzić rzecznictwo
 • Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt

Zachęcamy do skorzystania z nich oraz do wzięcia udziału w konkursie "Wakacje z e-learningiem"! Do wygrania pakiety książek na temat rozwoju osobistego, zarządzania zespołem i projektami. Termin zgłoszeń to 30 września 2021.

Celem Konkursu jest:

 • promocja bezpłatnych kursów e-learningowych dla bibliotekarek i bibliotekarzy: „Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo?” i „Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt”, dostępnych na platformie https://kursy.frsi.org.pl/;
 • promocja e-learningu jako formy samodzielnego uczenia się online i doskonalenia zawodowego bibliotekarek i bibliotekarzy;
 • uzyskanie dobrych praktyk, inspiracji i opisów pomysłów na organizację samodzielnej nauki poprzez korzystanie z kursów e-learningowych.

W konkursie może wziąć udział każda biblioteka działająca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (w tym biblioteka publiczna rozumiana jako biblioteka główna wraz z filiami, biblioteka pedagogiczna, biblioteka szkolna, biblioteka akademicka). 

Zadanie konkursowe polega na ukończeniu przez dowolną liczbę osób pracujących w bibliotece  przynajmniej jednego z dwóch kursów e-learningowych dostępnych na platformie https://kursy.frsi.org.pl/ („Docenić bibliotekę – jak skutecznie prowadzić rzecznictwo?” i „Jak przygotować i z sukcesem realizować projekt”),  przygotowaniu pisemnej wypowiedzi zawierającej opis doświadczeń z udziału w kursie/kursach oraz przesłaniu jej za pomocą elektronicznego formularza dostępnego pod adresem: https://bit.ly/wakacje_elearning.

W treści wypowiedzi powinny się znaleźć następujące elementy:

 • opis sposobu korzystania z kursu/kursów (czas, częstotliwość, okoliczności korzystania, miejsce, sposób uczenia się itp.),
 • odpowiedź na pytania: „Jakie korzyści odniosłem/odniosłam z udziału w kursie/kursach?”, „Jak wykorzystuję/wykorzystam zdobytą wiedzę w swojej pracy w bibliotece?”

Nagrodami w konkursie są pakiety książek na temat rozwoju osobistego, zarządzania zespołem i projektami. W skład pakietu wchodzą książki:

 • Daniel H. Pink, Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, 2011
 • David Allen, Getting Things Done, czyli sztuka bezstresowej efektywności, 2015
 • Simon Sinek, Liderzy jedzą na końcu, 2014
 • Jake Knapp, John Zeratsky, Braden Kowitz, Pięciodniowy sprint. Rozwiązywanie trudnych problemów i testowanie pomysłów, 2017
 • Marcin Żmigrodzki, W tym szaleństwie jest metoda. Powieść o zarządzaniu projektami, 2019
 • Joanna Malinowska-Parzydło, Zespół wygrany czy przegrany?, 2019

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 15 października 2021 roku.

 

 

Konkurs "Wakacje z e-learningiem" realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.