Konkurs Tygodnia Bibliotek 2018

Przedmiotem konkursu jest jedno, wybrane przez instytucję - adresata konkursu najciekawsze wydarzenie organizowane w ramach programu Tydzień Bibliotek.

Programy mogą być realizowane przez pojedyncze biblioteki lub wspólnie z innymi bibliotekami gminy/miasta/regionu na zasadach partnerskich. Inne rodzaje instytucji (organizacje pozarządowe, domy kultury nieprowadzące biblioteki publicznej, samorządy lokalne, inne) mogą brać udział w programie realizowanym przez bibliotekę jako instytucje wspierające.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przekazanie do Biura ZG SBP dokumentacji z realizacji programu w terminie do 30 czerwca 2018 r. w postaci elektronicznej na adres email: konkurs@sbp.pl.

Komisja Konkursowa SBP, powołana przez Przewodniczącego SBP, ogłasza wyniki konkursu nie później niż 20 lipca 2018 roku.

Dodatkowych informacji o konkursie udziela Małgorzata Dargiel-Kowalska: (22) 608-28-27, m.dargiel-kowalska@sbp.pl

Szczegółowe informacje i regulamin kunkursu znajdują się na stronie sbp.pl.