Konkurs "Tu mieszkam, tu zmieniam"

W konkursie można zgłaszać inicjatywy, których celem jest podniesienie poziomu życia i funkcjonowania w lokalnych społecznościach oraz integrację tych środowisk poprzez realizację wspólnych pomysłów. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

Mogą one dotyczyć wielu aspektów m.in. tworzenia i wyposażenia bibliotek, domów kultury, placów zabaw, boisk, parków i innych. Ważne by projekt miał miejsce w przestrzeni publicznej i był dostępny dla wszystkich. Konkurs promuje działania na rzecz ochrony środowiska, pogłębiania więzi lokalnych oraz integracji międzypokoleniowej.

Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania.

Autorami wniosków mogą być organizacje, które posiadają zdolność prawną i działają w lokalnym środowisku. Należą do nich m.in.: szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Pomysł może zgłosić każdy! Musi tylko namówić jedną z wyżej wymienionej instytucji do współpracy i złożenia takiego wniosku. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek.

Wnioski można zgłaszać do 1 lipca 2019 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 16 września 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne  na stronie Fundacji Santander Bank Polska im. Ignacego Jana Paderewskiego.