Konkurs „Seniorzy w akcji” Inkubator + dotacje

Celem konkursu jest wsparcie osób po 60. roku życia lub par międzypokoleniowych (osoba 60+ i osoba do 35 r. ż.) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo osób starszych w życiu lokalnych społeczności. W konkursie wspierane będą przedsięwzięcia, które realizują co najmniej jeden z poniższych celów:

  • angażują osoby starsze do działania na rzecz otoczenia,
  • sprzyjają rozwojowi wolontariatu osób starszych,
  • włączają osoby starsze w dialog i współpracę z samorządem lokalnym,
  • uruchamiają i rozwijają inicjatywy oparte na współpracy międzypokoleniowej.

Udział w konkursie daje możliwość otrzymania wsparcia finansowego w wysokości do 12 000 zł. 

O dotacje mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba w wieku 18-35 lat) we współpracy organizacją pozarządową czy instytucją, która pełni rolę podmiotu aplikującego o dotację (np. Uniwersytet Trzeciego Wieku, fundacja lub stowarzyszenie, dom kultury).

Nabór zgłoszeń potrwa do 20 marca 2017 r.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie seniorzywakcji.pl.