Konkurs „Re-Animuj się!” - wygraj warsztaty z Ambasadorem LABiB w Twojej bibliotece

Zależy Ci na rozwoju zespołu Twojej biblioteki? Marzą Ci się niebanalne warsztaty z kreatywności lub komunikacji? A może chcesz skonsultować swój pomysł na działania? Zgłoś swoją bibliotekę do konkursu „Re-Animuj się!” i wygraj warsztat Ambasadora / Ambasadorki LABiB! Wystarczy napisać, dlaczego właśnie w twojej bibliotece ma się odbyć warsztat i wypełnić formularz online. Udział w konkursie jest bezpłatny, a zwycięskie biblioteki nie pokrywają żadnych kosztów związanych z warsztatem. 

Jakie nagrody czekają na zwycięskie biblioteki? 

W ramach konkursu możesz wygrać jeden z wymienionych niżej 16 warsztatów zaproponowanych przez Ambasadorów i Ambasadorki LABiB. Warsztaty są skierowane do pracowników bibliotek wszystkich typów. 

1. "Dostępność architektoniczna, cyfrowa, komunikacyjna i kulturalno-informacyjna bibliotek"/ Anna Rutkowska
Osoby z niepełnosprawnościami słuchu, wzroku, narządów ruchu odwiedzają nasze biblioteki. A może tak nie jest? Co zrobić, by nasze placówki były dostępne pod względem architektonicznym? Jak się komunikować? Jaką ofertę kulturalną zaproponować? W jaki sposób informować o naszych działaniach? Nad tym będziemy pracować podczas warsztatów. Poruszymy również kwestię dostępności strony internetowej i opisu alternatywnego do zdjęć. Z pakietu informacji będziecie mogli wybrać coś, co możecie zaadaptować w swoich bibliotekach, by były przyjazne osobom z niepełnosprawnościami. 

2. “Pobawmy się! Gry biblioteczne i escape roomy dla dzieci i młodzieży ” /  Anna Wysocka
Warsztat ma na celu pokazanie zajęć takich jak escape room i gry biblioteczne przeznaczonych dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jak przygotować scenariusz takich zajęć oraz je poprowadzić. Pokazane będą również bezpłatne aplikacje, w których można stworzyć ciekawe gry czy quizy. Aby lepiej zrozumieć zasady gier i poznać aplikacje, warsztat będzie zawierał elementy praktyki – uczestnicy warsztatu wezmą udział w escape roomie oraz będą tworzyć gry w aplikacjach. 

3. "Tworzymy zasoby dziedzictwa. Bibliotekarz facylitatorem rodzinnej i środowiskowej tradycji i kultury" / Maria Jedlińska
Przedmiotem warsztatów będzie odkrywanie i upowszechnianie społecznego wymiaru dziedzictwa (m.in. pokazywanie przez pryzmat zwyczajnych rzeczy) oraz omówienie facylitacji jako efektywnej metody pracy z grupą. Temat warsztatów oscyluje wokół poznawania własnej tożsamości, tradycji rodzinnej ujętej w szerszym kontekście, zarówno lokalnym, jak i światowym. Dziedzictwo to nie tylko monumentalne budowle, historyczne miejsca, spuścizna przodków, ale element życia każdego z nas i następnych pokoleń. Dużą rolę w procesie interpretacji dziedzictwa powinien odegrać bibliotekarz-facylitator, czyli osoba posiadająca jedną z niezbędnych kompetencji przyszłości. Zostaną też przedstawione przykłady dobrych praktyk. 

4. "Rezyliencja - umiejętność przyszłości - jak radzić sobie ze zmianami w środowisku pracy i poza nim" /  Ewa Cywińska
Rezyliencja to umiejętność na którą składa się szereg cech, które pomagają radzić sobie z niespodziewanymi zmianami. Podczas warsztatów uczestnicy poznają cechy i etapy budowania rezyliencji. Zdobędą narzędzia pozwalające na odnalezienie się w sytuacji zmiany oraz zbudowanie odporności na trudne wydarzenia, co jest szczególnie ważne w erze turbulencji. 

5. "Ekologia w bibliotece – 'Must have' bibliotekarza" /  Ewa Szabat
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób włączyć edukację ekologiczną do oferty swojej biblioteki, poznają przykłady twórczego wykorzystanie tekstu literackiego, przetestują przydatne narzędzia i aplikacje oraz pomysły na działania. 

6. “Biblioteka bezpieczna - jak zadbać o bezpieczeństwo pracowników i użytkowników biblioteki" /  Jerzy Woźniakiewicz
Akty agresji i przemocy coraz częściej dotykają instytucji publicznych, ich pracowników i interesantów. Zagrożenie można jednak ograniczać poprzez szkolenie bibliotekarzy, wprowadzanie procedur działania w sytuacjach kryzysowych i uczenie właściwego reagowania w przypadku ich wystąpienia. 

7. "Mnóż pomysły, pisz wnioski, realizuj projekty!" / Paweł Dobrzelecki
Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się, z skąd czerpać pomysły na projekty, jak stworzyć swój własny generator pomysłów, od czego zacząć pisać wnioski, jak poprawnie zbudować projekt kulturalny oraz jak planować, tworzyć i realizować projekty z korzyścią dla biblioteki i jej użytkowników. 

8. “Marketing biblioteczny krok po kroku, czyli jak wdrożyć w swojej bibliotece dobre praktyki promowania instytucji” / Paulina Milewska
Podczas warsztatów poruszymy najważniejsze tematy związane z budowaniem marki biblioteki i prowadzeniem działań marketingowych. Pokazane zostaną dobre praktyki i przykłady działań z różnych bibliotek. Wspólnie wyznaczymy ścieżkę, którą warto podążać, aby promocja biblioteki weszła na wyższy poziom. 

9.  "Jak tworzyć wartościowe treści w Internecie i jak z nimi dotrzeć do użytkowników, czyli copywriting i promocja w mediach społecznościowych i nie tylko" / Marta Kostecka
Warsztaty poświęcone w całości tworzeniu wartościowych treści w Internecie, czyli treści wysoce merytorycznych, poprawnych, ale i atrakcyjnych dla odbiorcy. Omówimy także specyfikę publikowanych treści ze względu na miejsce publikacji (strona internetowa, Facebook, Instagram itp.). Oczywiście nie zabraknie przydatnych narzędzi ułatwiających działania online. 

10. "Kreatywność - kompetencja przyszłości! Kreatywne myślenie i twórcze rozwiązywanie problemów" / Agata Warywoda
Podczas warsztatu uczestnicy poznają (i wezmą udział) w procesach wspierających kreatywne myślenie oraz twórcze rozwiązywanie problemów - m.in. Paradoksalna burza mózgów, Technika Superpozycji, Brainwrtiting 365. Szkolenie będzie również okazją do zidentyfikowania najczęstszych blokad w kreatywnym myśleniu, jakie napotyka zespół danej biblioteki. 

11. “Wirtualne światy w bibliotece - jak technologia WR może przyczynić się do promocji czytelnictwa” / Karol Baranowski
Warsztaty będą dotyczyć praktycznego wykorzystania narzędzi, aplikacji związanych z wirtualną rzeczywistością w pracy bibliotekarza, zwiększenia atrakcyjności oferty instytucji i promocji czytelnictwa. 

12. Podróż bohatera i inne sposoby opowiadania historii - czyli storytelling w bibliotece / Monika Schmeichel - Zarzeczna
Opowiadanie historii leży w naturze człowieka. Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne sposoby tworzenia angażujących opowieści. Dowiedzą się, jak pracować z motywem Podróży bohatera, kośćmi opowieści czy kartami metaforycznymi zarówno indywidualnie, jak i z grupą. Będą mieli możliwość przetestowania narzędzi storytellingowych, które przydadzą się w różnych aspektach pracy bibliotekarskiej.

13.  "Docenić Bibliotekę. Jak skutecznie prowadzić rzecznictwo?” / Natalia Gromow
Warsztaty skierowane jest do pracowników i dyrektorów bibliotek, którzy chcą świadomie kształtować relacje z organizatorami oraz otoczeniem biblioteki. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy na temat sposobu tworzenia planu rzecznictwa w bibliotekach, a także narzędzi i działań, jakie można wykorzystać w codziennej pracy biblioteki. 

14. “Ja” w zespole - role grupowe i praca z talentami / Monika Schmeichel - Zarzeczna
Warsztaty skierowane są do zespołów bibliotecznych (wraz z kadrą zarządzającą), które chcą efektywniej pracować wykorzystując posiadany potencjał. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie są ich mocne strony w kontekście pracy bibliotecznej oraz jakie naturalne role pełnią w zespołach. Poznają też zagadnienia związane z procesem grupowym. Dzięki temu będą mogły usprawnić komunikację, a także lepiej rozdzielać działania podczas pracy na rzecz społeczności. 

15. "Jak rozmawiać o tym, co trudne? Komunikacja empatyczna w Zespole Biblioteki" / Agata Warywoda 
Szkolenie pozwoli pracownikom biblioteki skuteczniej komunikować się ze sobą, efektywnej rozwiązywać konflikt i wzmocnić poczucie bycia widzianym i słyszanym w relacjach zawodowych. Podczas warsztatów uczestnicy poznają podstawy tzw. komunikacji opartej na empatii (NonViolent Communication) - nazywanej również porozumieniem bez przemocy lub komunikacją empatyczną. W ramach szkolenia zostaną przedstawione podstawowe założenia komunikacji opartej na empatii, 4 kroki komunikacji empatycznej oraz strategie rozwiązywania konfliktów w oparciu o NVC.

16. “Kultura nas łączy, kultura nas dzieli - język i schematy kulturowe w komunikacji z cudzoziemcami” / Szymon Wałowski
Na szkoleniu spróbujemy spojrzeć na naszą rodzimą kulturę i język z zewnątrz, tak jak robią to cudzoziemcy i zastanowimy się, jak może ona utrudniać komunikację z nimi. Zastanowimy się również co należy wziąć pod uwagę przy spotkaniu z innymi kulturami i jak możemy wykorzenić pewne automatyzmy i dzięki temu łatwiej i szybciej znaleźć porozumienie z przedstawicielami innych kręgów kulturowych. Spróbujemy też poszukać ciekawych pomysłów dla cudzoziemców, które można włączyć do oferty biblioteki.

Jak się zgłosić? 

Poznaj Ambasadorki i Ambasadorów, których możesz zaprosić do swojej biblioteki: 

Karol Baranowski - rocznik orwellowski. Ukończył z powodzeniem studia na kierunku Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo na Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Bibliotekarz w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie oraz Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia dla czytelników, lekcje biblioteczne i warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizuje gry miejskie i gry biblioteczne (edukacyjne, historyczne i literackie). Współorganizator Odjazdowego Bibliotekarza w Krakowie od 2011 roku, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2019 roku. 

Paweł Dobrzelecki - bibliotekarz, trener, animator — absolwent IBiIN Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych zarządzanie w kulturze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Od początku swojej pracy zawodowej związany z Miejską Biblioteką Publiczną w Zabrzu, w której przeszedł przez wszystkie szczeble bibliotecznej hierarchii, obecnie pełni obowiązki Zastępcy Dyrektora. Miłośnik alternatywnych form edukacji, koordynator oraz inicjator wielu projektów realizowanych w bibliotece. Ogólnopolski Bibliotekarz roku 2018. 

Natalia Gromow - absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing kultury (Uniwersytet Warszawski),  Innowacyjne Praktyki Public Relations (Uniwersytet Gdański) i Psychologia przywództwa (Uniwersytet SWPS). Uczestniczyła w tworzeniu programu rzecznictwa dla bibliotek: Docenić Bibliotekę. Od kwietnia 2016 r. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, wcześniej pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku na stanowisku kierownika Działu Marketingu i PR oraz rzecznika prasowego. Pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za wdrożenie Karty do Kultury, inicjatorka ogólnopolskiej (nie)konferencji dla pracowników bibliotek Kierunek-Wizerunek, programu wymiany bibliotekarzy Praktyka dla praktyka oraz wielu kampanii marketingowych promujących czytelnictwo i korzystanie z bibliotek. Współzałożycielka Stowarzyszenia LABiB. 

Maria Jedlińska - pracuje w Dziale Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie; zajmuje się integracją społeczną i cyfrową osób starszych. Pomysłodawca i koordynator programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S". Ambasador programu Grundtvig, EPALE (2015- 2017), sieci LABIB, facylitator Active Citizens British Council. Członek organizacji pozarządowych; dr n.przyrodniczych. 

Anna Rutkowska - absolwentka historii Uniwersytetu Szczecińskiego (2000) oraz podyplomowo Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej (2001). Od 2001 roku związana z Miejską Biblioteką Publiczną w Szczecinie, w której pracowała jako bibliotekarka, przez jedenaście lat kierowała filią nr 28, największą placówką położoną w centrum Szczecina. W tym czasie ukończyła podyplomowo Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Zarządzania (2012). Od siedmiu lat kieruje Działem Promocji w MBP. Koordynowała projekty realizowane w bibliotece, również takie, które włączały osoby z dysfunkcją wzroku i słuchu w życie kulturalne. Wybrane projekty: „Biblioteka przyjazna niewidomym”, „Miganie kultury”, „Nie(p)odległe krajobrazy”, „Cztery strony świata”, „Widzieć więcej, niż się widzi – wiedzieć więcej, niż się wie”. Od czterech lat zajmuje się także koordynacją wolontariatu seniorów w MBP. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla bibliotekarzy, również online, przygotowujące do obsługi czytelników z niepełnosprawnościami, i do włączania w życie kulturalne. Członkini Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Stowarzyszenia LABiB. Współorganizowała trzy edycje konferencji dla bibliotekarzy z województwa zachodniopomorskiego BiblioLAB. 

Monika Schmeichel-Zarzeczna -  trenerka, bibliotekarka, edukatorka. Ukończyła Akademię Liderów Kultury prowadzoną przez wrocławski Ośrodek Kultury i Sztuki, Akademię Animatorów Stowarzyszenia „Klanza” oraz Szkołę Trenerów biznesu Akademii SET. Obecnie kierownik BIOTEKI w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie. W bibliotecznym świecie zajmuje się prowadzeniem działań wykorzystujących nowe technologie w edukacji, pisaniem projektów oraz wspieraniem rozwoju osób z różnych grup wiekowych. Trenerka w ogólnopolskich programach szkoleniowych. Członkini Stowarzyszenia LABiB, ambasadorka EPALE, stypendystka Ministra KiDN. Realizuje autorski projekt bibliotekaaplikacji.com, którego celem jest wsparcie pracowników instytucji kultury w nauce korzystania z narzędzi cyfrowych potrzebnych do działań organizacyjnych, edukacyjnych lub animacyjnych.

Szymon Wałowski - absolwent międzywydziałowych Indywidualnych studiów humanistycznych na Uniwersytecie Śląskim. Od 2012 roku bibliotekarz szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Sosnowcu. Członek i Ambasador Stowarzyszenia LABIB, Latarnik Polski Cyfrowej, propagator kodowania i programowania w bibliotekach i szkołach. Realizator wielu szkoleń i warsztatów dla dorosłych i dzieci z zakresu kodowania offline, programowania w Scracth, jr., Scratch, App Inventor i języku Python. Doświadczony organizator wydarzeń bibliotecznych, konkursów i projektów. 

Agata Warywoda - trenerka i bibliotekarka, absolwentka Informacji naukowej i bibliotekoznawstwa na UMCSie w Lublinie (2012), Studium Pracy z Grupą i Zespołem w Krakowie (2017) oraz Akademii Trenerów w SWPS w Katowicach (2019). Członkini i Ambasadorka Stowarzyszenia LABiB oraz współtwórczyni bloga Present Simple. Ze środowiskiem bibliotek związana od 10 lat. Obecnie pracuje jako specjalista ds. działań edukacyjnych w Krośnieńskiej Bibliotece Publicznej. Współpracuje z Akademickim Centrum Rozwoju Osobistego i Psychoterapii w Rzeszowie, gdzie przygotowuje i prowadzi warsztaty z zakresu rozwoju osobistego i pracy z grupą. Swoją pracę trenerską poddaje superwizji oraz doskonali uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach. 

Anna Wysocka – absolwentka informacji naukowej i bibliotekoznawstwa UW. Od 2015 roku związana z Biblioteką Publiczną w Piasecznie gdzie pełni funkcję kierownika filii w Józefosławiu, członkini Stowarzyszenia LABiB. Koordynatorka i realizatorka projektów: „Literacka Mapa Piaseczna”, "Zdrowa mama, zdrowe dziecko", "Józefosław i Julianów – w poszukiwaniu tożsamości",Przekąski literackie”, „Wszechświat uczuć w świecie książek”. Realizatorka spotkań autorskich, warsztatów i wielu inicjatyw związanych z czytelnictwem jak Noc Bibliotek, Tydzień Bibliotek akcje plenerowe. Promuje nowe technologie – prowadzi kurs komputerowy dla seniorów oraz zajęcia z kodowania dla dzieci. Organizatorka klubu kreatywności pod nazwą „Strefa KreaTYwni” – miejsca dla mieszkańców, gdzie uczą się nowych rzeczy oraz prowadząca warsztaty w Strefie – Kodowanki, Rytmowanki, Teatralki. Realizatorka warsztatów dla dzieci i młodzieży (escape room, gry biblioteczne), a także lekcji bibliotecznych (np. o książkach mówiących o emocjach). Posiada doświadczenie w kontaktach z lokalnymi instytucjami i mediami. Tworzy ofertę biblioteki wraz z czytelnikami. Ma duże doświadczenie w promocji wydarzeń. Cały czas pogłębia swoja wiedzę i uczy się nowych rzeczy. 

Jerzy Woźniakiewicz - od 2011 r. dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie. Wcześniej zajmował się PR w bibliotece i jednostkach samorządowych. Ukończył studia z zakresu zarządzania w kulturze, a także bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego oraz politologii. Specjalizuje się w zagadnieniach bezpieczeństwa w bibliotekach i innych instytucjach kultury, w tym mieszczących się obiektach zabytkowych. Współtworzył program poprawy bezpieczeństwa dla miasta Krakowa na lata 2018-2020 pn. „Bezpieczny Kraków” oraz koordynował jego segment dot. m.in. ratownictwa i prewencji antyterrorystycznej. Członek Stowarzyszenia Labib. Ratownik. Były, doświadczony samorządowiec. Interesuje się nowymi technologiami, zwłaszcza w zastosowaniach bibliotecznych.

Ewa Szabat - ukończyła studia na wydziale Historii na Akademii Pedagogicznej w Krakowie oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie specjalizacja: Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa, od 17 lat związana zawodowo z Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy, gdzie jest odpowiedzialna za całokształt funkcjonowania biblioteki. Animator zajęć edukacyjno-czytelniczych dla dzieci i młodzieży oraz programowania z robotami Photon, realizatorka projektów ekologicznych, moderator młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki, Twórczyni Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej w Biszczy. Członek Stowarzyszenia LABiB, w którym koordynuje Mapę Ambasadorów oraz konkurs dla bibliotekarzy „Re-Animuj się”, wspiera także organizacyjnie i merytorycznie cykl BiblioLABów.

Paulina Milewska - bibliotekoznawczyni, animatorka, trenerka. Obecnie pracuje w Centrum Informacyjno-Bibliotecznym UM w Łodzi, na stanowisku spec. ds. marketingu (od 2016 r.). Prelegentka licznych konferencji naukowych i branżowych, trenerka prowadząca warsztaty doskonalące dla bibliotekarzy. Organizatorka konferencji, warsztatów i spotkań dla bibliotekarzy. Nagrodzona dwukrotnie przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich za działalność na rzecz promocji bibliotek i zawodu bibliotekarza (w tym tytułem “Bibliotekarza Roku woj. łódzkiego”). Od 2010 roku pomysłodawczyni i koordynatorka ogólnopolskiej kampanii promocji czytelnictwa i bibliotek Odjazdowy Bibliotekarz. W latach 2014-2016 koordynator projektu „Biblioskan – kontrola obywatelska w łódzkich bibliotekach publicznych”. Od 2015 r. Członkini Zarządu Fundacji Normalne Miasto-Fenomen, odpowiedzialna za projekty z zakresu kultury. Od 2020 r. członkini Stow. Labib. W 2020 r. otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach którego realizuje projekt PRomocja w bibliotece.

Marta Kostecka - z wykształcenia polonistka,, obecnie pracuję w szczecińskiej bibliotece publicznej. Specjalizuję się głównie w edukacji cyfrowej i medialnej. Koordynuje szczeciński TechKlub. W obecnej pracy zajmuję się promocją. Prowadzi liczne warsztaty dla bibliotekarzy i pracowników kultury z zakresu nowych mediów i nowych technologii. Działa społecznie, należy do stowarzyszenia LABIB i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Prowadzi stowarzyszenie zajmujące się kulturą popularną ze szczególnym uwzględnieniem komiksu "POP-ART".

Ewa Cywińska - absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Od 14 lat związana z zawodem (biblioteki publiczne i naukowe). Laureatka Nagrody Młodych im. Andrzeja Wojtkowskiego (2013). Bibliotekarz dyplomowany. Biblioterapeutka (kurs III stopnia, 2019). Organizuje i prowadzi lekcje biblioteczne oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży uwzględniające tradycyjne i nowoczesne metody pracy, a także szkolenia dla dorosłych. Prowadzi jeden z najstarszych blogów w branży.

 


Projekt  „Re - Animuj się” powstał w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.