Konkurs Koduj_pro dla bibliotek z województwa dolnośląskiego

„Koduj_pro” to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Liga Niezwykłych Umysłów, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu oraz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach pilotażu projektu biblioteki publiczne z województwa dolnośląskiego mogą bezpłatnie skorzystać i udostępniać swoim użytkownikom kursy nauki programowania w językach C++, Java, SQL dostępne na platformie www.lnu.org.pl (LNU).
 
Zadania konkursowe
 
Celem konkursu jest wyłonienie prac w dwóch kategoriach: 
1) najlepszy modelowy plan wdrożenia w bibliotece publicznej oferty dotyczącej kursów programistycznych dostępnych na platformie LNU, 
2) najlepszy modelowy scenariusz minimum 90-minutowych zajęć dla młodzieży lub osób dorosłych wprowadzający w korzystanie z kursów udostępnionych na platformie LNU.
 
Nagrodzone  i wyróżnione w ramach konkursu plany i scenariusze posłużą innym bibliotekom, w tym z innych województw, do skorzystania z platformy i rozpoczęcia oferowania mieszkańcom nauki bardziej zaawansowanych kompetencji programistycznych.
 
Konkurs odbywa się przy założeniu, iż bibliotekarze udostępniający użytkownikom platformę LNU nie muszą posiadać wiedzy merytorycznej dotyczącej języków programistycznych. Ich rolą jest promocja nowej oferty biblioteki, zachęcenie do korzystania z platformy, wyjaśnienie, jak z niej skorzystać oraz udostępnienie użytkownikowi loginu.
 
Obowiązkowe minimalne elementy do uwzględnienia w zgłoszeniach:
 
a) najlepszy modelowy plan wdrożenia w bibliotece publicznej oferty dotyczącej kursów programistycznych: planowany okres realizacji, rola biblioteki, partnerzy i ich rola, promocja, etapy (przygotowanie, realizacja, co po zakończeniu),
b) najlepszy modelowy scenariusz minimum 90- minutowych zajęć dla młodzieży lub osób dorosłych dotyczący kursów programistycznych: cele edukacyjne, potrzebne zasoby / materiały, opis ćwiczeń, etapy (przygotowanie, realizacja, co po zakończeniu).
 
Gorąco zachęcamy do zgłoszeń!
 
Nagrody
 
  • Nagroda główna – dla Finalisty w danej kategorii: laptop (parametry minimalne: procesor i5 / 8 GB RAM / 256 GB SSD / Windows 10 / MS Office, myszka), 
  • Po dwa wyróżnienia w każdej kategorii: zestaw książek dot. nauki języków C++, Java i SQL. 
 
Sposób i termin przesłania zgłoszeń
 
1. Zgłoszenia należy umieścić na portalu www.labib.pl w postaci inspiracji. Uwaga! umieszczenie inspiracji wymaga posiadania konta użytkownika na portalu Labib. 
2. Następnie za pomocą formularza zgłoszeniowego należy przesłać: link do inspiracji, dane biblioteki i kontakt do osoby dokonującej zgłoszenia. 
Link do formularza zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/QC1GkWKWP9aQXBEU2 
3. Terminem zakończenia przyjmowania zgłoszeń konkursowych (przesłanie formularza zgłoszeniowego z linkiem do inspiracji) jest 19 lutego 2019 r., godz. 23:59.
 
Regulamin konkursu
 
Więcej informacji dotyczących konkursu znajduje się w jego regulaminie. Prosimy o uważną lekturę.
 
Kontakt
 
Pytania i uwagi dotyczące konkursu prosimy kierować na adres e-mail: elzbieta.dydak@frsi.org.pl
W przypadku pytań dotyczących portalu Labib prosimy o kontakt na adres portal.labib@frsi.org.pl.
 
***
Konkurs jest organizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Fundacją Liga Niezwykłych Umysłów oraz Dolnośląską Biblioteką Publiczną im. Tadeusza Mikulskiego we Wrocławiu, w ramach Programu Rozwoju Bibliotek 2017-2018 realizowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.