Konkurs "Kierunek: Wschód"

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, a także biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne. Najciekawsze propozycje wydarzeń otrzymają możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości do 750 PLN. 

Konkurs odbywa się w ramach programu RITA - Przemiany w regionie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, którego operatorem jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. 

Szczegółowe informacje, regulamin i formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie programu RITA - Przemiany w regionie.

Informacji na temat konkursu udziela:
Martyna Bogaczyk
e-mail: martyna.bogaczyk@fed.org.pl
tel. +48 601 458 653 (poniedziałki 10:00-14:00)