Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation – edycja 2017

Projekty infrastrukturalne to takie, których istotą jest trwałe zagospodarowanie przestrzeni oraz nadanie jej określonych trwałych cech funkcjonalnych. Projekty mogą być realizowane w takich kategoriach, jak:

  • energia, zasoby naturalne i ekologia 
  • wsparcie i opieka medyczna
  • pomoc socjalna
  • edukacja i opieka nad dziećmi
  • mikroprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna
  • nauka
  • technika 
  • kultura
  • innowacje społeczne

W Konkursie Grantowym Kulczyk Foundation mogą wziąć udział stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie, instytucje kultury, przedsiębiorstwa społeczne, oraz jednostki samorządu terytorialnego utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Wnioski w pierwszej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 marca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 30 czerwca 2017 roku do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 30 czerwca 2017 roku będą rozpatrywane do dnia 15 sierpnia 2017 roku.

Wnioski w drugiej edycji Konkursu należy składać w nieprzekraczalnym terminie od dnia 1 lipca 2017 r. godz. 00.01 do dnia 31 grudnia 2017 roku, do godz. 23.59. Wnioski przesłane do 31 grudnia 2017 roku  będą rozpatrywane do dnia 15 lutego 2018 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie są dostępne na stronie Kulczyk Foundation.