Konferencja "Pokazać – Przekazać" - zapraszamy do udziału!

Rozwój technologii zmienia sposoby osiągania celów w różnych dziedzinach życia, np. to w jaki sposób się komunikujemy, jak spędzamy wolny czas, jak czytamy, ale i jak się uczymy. Technologia wkracza więc do edukacji. Drukarki 3D, mikrokontrolery Arduino, roboty, mikrokomputery Raspberry Pi, Scratch, Lego Mindstorms, Ozoboty, FabLaby, makerspace’y – to tylko wybrane z urządzeń, technologii i idei, które szturmują szkoły oraz rozpalają wyobraźnie edukatorów na całym świecie. Czy technologia faktycznie odmienia edukację, czy też obecność nowoczesnych narzędzi w edukacji kończy się na poznaniu ich działania bez umiejętności celowego i twórczego wykorzystania?

Wiemy, że dzieci nie uczą się przez przyswajanie i odtwarzanie wiedzy, a raczej aktywnie ją konstruują w interakcji ze światem, tworząc własne teorie dotyczące obserwowanych zjawisk (Piaget, 1950). Nurtem rozwijającym tę ideę jest konstrukcjonizm, którego twórca – Seymour Papert – stwierdził dodatkowo, że ludzie uczą się najlepiej, kiedy konstruują obiekty za pomocą własnych rąk i z emocjonalnym zaangażowaniem w proces tworzenia.

Informacje o konferencji są dostępne na stronie Centrum Nauki Kopernik: http://www.kopernik.org.pl/projekty-specjalne/konferencja-pokazac-przekazac/

Zapisy będą przyjmowane do 21 czerwca za pomocą formularza dostępnego na stronie:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=QOW7mOmL6EG0AaDmf9k4qi4C-zeVNuVFr59fRfZSo8VUMVlRTzk0Mk1WUjdaRklIR1VQRU1YUzBCTS4u

Więcej informacji o programie konferencji (w tym o warsztatach i dyskusjach poświęconej roli nowych technologii w działaniach edukacyjnych oraz ich twórczym wykorzystaniu) podamy niebawem.