Kluby wiedzy w bibliotekach - nagranie webinarium

Podczas webinarium przedstawialiśmy ideę "klubów wiedzy" oraz najważniejsze informacje na temat naboru do projektu "Kluby wiedzy w bibliotkach". Zagadnienia omawiane na spotkaniu to między innymi: 

  • czym są kluby wiedzy, 
  • na czym polega metodologia "Learning Circles" opracowana przez Peer 2 Peer University w Stanach Zjednoczonych, 
  • jakie są zasady udziału w projekcie, co oferujemy i czego oczekujemy od bibliotek?
  • jakie korzyści może odnieść biblioteka z udziału w projekcie?

O projekcie "Kluby wiedzy w bibliotekach" opowiadały Agnieszka Koszowska i Małgorzata Makowska. Webinarium prowadziła Katarzyna Morawska.

Obejrzyj nagranie (ok. 65 minut):


Projekt „Kluby wiedzy w bibliotekach”, finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne/Edukacja dorosłych, zwany dalej Projektem, realizowany jest w partnerstwie, które tworzą: Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (lider), Peer 2 Peer University (Stany Zjednoczone), Stadt Kőln (Niemcy), Fundatia Progress (Rumunia), Biblioteca Lucio Craveiro da Silva (Portugalia) oraz Suomen eOppimiskeskus ry (Finlandia). Organizatorem naboru do Projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.