Kluby kreatywności w bibliotekach - nagranie webinarium

Podczas webinarium rozmawialiśmy o:

  • naborze do drugiej edycji projektu "Kluby kreatywności w bibliotekach" (na czym polega projekt, jak można do niego przystąpić, co można zyskać biorąc w nim udział, do czego zobowiązane są biblioteki),
  • doświadczeniach dwóch bibliotek, które wzięły udział w edycji pilotażowej projektu, zrealizowanej w roku 2018: Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno i Miejskiej BIblioteki Publicznej w Oświęcimiu "Galerii Książki" .

Odpowiadaliśmy na pytania bibliotek zainteresowanych udziałem w projekcie.

Doświadczeniami z działań klubów kreatywności utworzonych w bibliotekach biorących udział w edycji pilotażowej projektu podzieliły się: Anna Gałgan z Miejskiej BIblioteki Publicznej w Oświęcimiu "Galerii Książki" oraz Anna Wysocka z Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno. Webinarium prowadziła Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.  

Obejrzyj nagranie:


Projekt "Kluby kreatywności w bibliotekach - druga edycja realizowany jest w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.