Jesteś bibliotekarką pełną pasji? Zgłoś się do VII edycji Konkursu im. Olgi Rok!

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju osobistego kobiet pracujących w bibliotekach publicznych i docenienie roli, jaką biblioteki – i zatrudnione w nich kobiety – odgrywają w rozbudzaniu aspiracji oraz rozwoju społeczności, których częścią jest biblioteka.

Kandydatury mogą być przesyłane w dwóch kategoriach konkursowych:

  • placówka biblioteczna mniejsza (taka, w której pracuje jedna lub dwie osoby),
  • placówka biblioteczna większa (taka, w której pracuje trzy lub więcej osób).

Do wypełnionego wniosku można dołączyć następujące załączniki (nie więcej niż 5 plików, maksymalny łączny rozmiar 5 MB):

  • list polecający od osoby współpracującej z kandydatką, np. korzystającej z usług biblioteki, zatrudnionej w tej samej bibliotece, w samorządzie lokalnym lub innej instytucji będącej partnerem biblioteki,
  • artykuły prasowe potwierdzające doświadczenia lub osiągnięcia kandydatki,
  • zdjęcia ilustrujące opisywaną we wniosku działalność kandydatki, prowadzone przez nią projekty.

Podczas oceny wniosków Kapituła Konkursu weźmie pod uwagę:

  • zaangażowanie kandydatki w działalność biblioteki, ze szczególnym uwzględnieniem nowatorskich metod współpracy z osobami korzystającymi z biblioteki oraz z jej innymi partnerami,
  • ambicje i plany na przyszłość, m.in. planowany sposób wykorzystania stypendium.

Regulamin konkursu oraz wniosek o przyznanie stypendium można pobrać ze strony projektbabcia.pl.