„Jak rozwijać skrzydła Polski lokalnej” – rozpoczęła się trzecia edycja debat lokalnych w bibliotekach

Debaty są częścią projektu „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Celem projektu jest wywołanie dyskusji nad mechanizmami rozwoju lokalnych społeczności. Spotkania odbędą się w 56 bibliotekach - lista bibliotek jest dostępna na stronie Kongresu Obywatelskiego.

W debatach wezmą udział mieszkańcy – młodzież, dorośli, seniorzy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji i organizacji, lokalni liderzy. Będą rozmawiać o dobru wspólnym, szukać tego, co ich łączy i może stanowić fundament lokalnej wspólnoty, a także zastanawiać się nad tym, jakie działania podejmować, by wzmacniać to, co ich łączy. Spotkania będą miały formę warsztatową, dzięki czemu wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość wypowiedzenia się. Każda debata zakończy się ustaleniem trzech najważniejszych czynników łączących wspólnotę, a także trzech najważniejszych sposobów wzmacniania jej. 

Wnioski ze wszystkich majowych dyskusji lokalnych zostaną zebrane i przedstawione w raporcie oraz podczas Kongresu Obywatelskiego w listopadzie 2017 r. w Warszawie. Raport z debat zostanie wręczony Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Andrzejowi Dudzie.

Tegoroczne debaty są trzecią odsłoną przedsięwzięcia. W marcu 2015 r. debaty odbyły się w 40 bibliotekach. W dyskusjach na temat kluczowych kompetencji Polaków wzięło wówczas udział blisko 1.200 osób. W maju 2016 r. w ramach drugiej edycji projektu, pod hasłem „Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w sprawy społeczności lokalnej?” odbyły się 52 debaty, które ponownie zgromadziły ponad 1000 mieszkańców. Więcej informacji na temat zrealizowanych edycji projektu dostępnych jest poda adresem: https://www.kongresobywatelski.pl/debaty-lokalne/

Projekt „Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej” został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Partnerem strategicznym projektu jest PKO Bank Polski. 

Projekt organizowany jest w ramach Kongresu Obywatelskiego, który od 10 lat jest miejscem spotkania, wymiany refleksji i dyskusji między Polakami. Kongres to prestiżowe przedsięwzięcie, które angażuje znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu.  Wśród osób, które uczestniczyły w debatach, są m.in.: Ewa  Błaszczyk, Jan Englert, Lech Wałęsa s. Małgorzata Chmielewska, Rafał Sonik czy Jacek Żakowski. Kongres zawsze skupia uwagę wielu mediów. 

Więcej o projekcie: www.kongresobywatelski.pl, zakładka: Debaty lokalne