Inauguracja II edycji projektu debat społecznych w bibliotekach "Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wspólnie z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową i jest ściśle powiązane z Kongresem Obywatelskim  - dorocznym wydarzeniem organizowanym od 10 lat przez IBnGR, które stanowi płaszczyznę dialogu na tematy najbardziej istotne dla rozwoju naszego kraju. 

Do udziału w II edycji projektu zaprosiliśmy 50 bibliotek publicznych z całej Polski. W maju 2016 roku zorganizują one lokalne debaty społeczne z udziałem mieszkańców na tematy związane z rozwojem lokalnym. Debaty będą stanowiły kontynuację dyskusji toczonych na X Kongresie Obywatelskim, a dzięki zaangażowaniu przedstawicieli różnych środowisk lokalnych społeczności nadadzą im bardziej lokalny charakter. 

W trakcie X Kongresu Obywatelskiego odbędzie się spotkanie podsumowujące I edycję projektu, a także warsztat dla organizatorów debat w ramach II odsłony przedsięwzięcia.

W I edycji projektu, w marcu 2015 roku odbyło się 40 podobnych debat pod hasłem „Kompetencje przyszłości – jak rozwinąć nasze skrzydła”. W dyskusje na temat kompetencji i postaw Polaków zaangażowało się ponad 1 000 osób. Wnioski z projektu przedstawiania Raport