IV Kongres Archiwów Społecznych

IV Kongresu Archiwów Społecznych to organizowane przez Centrum Archiwistyki Społecznej święto archiwistek i archiwistów społecznych, pasjonatek i pasjonatów lokalności. W wydarzeniu można wziąć udział stacjonarnie (w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku) lub online.

W Polsce istnieje około 600 archiwów społecznych, często działających przy bibliotekach. Historia niezliczonych miasteczek, wsi, dzielnic nie zostałaby opowiedziana, gdyby nie aktywność setek środowisk, tworzących ruch archiwistyki społecznej. Hasło tegorocznego Kongresu „Otwórz archiwum, uruchom społeczność!” ma zachęcić nie tylko do zakładania nowych archiwów, ale też do otwierania się na nowe wyzwania związane z projektami w społecznościach.

W ciągu dwóch dni uczestnicy Kongresu wezmą udział w spotkaniach i warsztatach, w czasie których zdobędą wiedzę i poznają narzędzia potrzebne do tworzenia lub rozwijania archiwów oraz wymienią się doświadczeniami. Będzie to także okazja do budowania społeczności osób angażujących się w działania z zakresu archiwistyki społecznej.

Kongres rozpocznie debata zatytułowana „Po co nam archiwa społeczne?”. O korzyściach płynących z archiwów społecznych i wyzwaniach, jakie przed nimi stoją, dyskutować będą: Magdalena Grzebałkowska – pisarka i reporterka, Alicja Wancerz-Gluza – współtwórczyni Ośrodka KARTA, prof. Robert Traba – historyk i działacz społeczny oraz Katarzyna Ziętal – dyrektorka Centrum Archiwistyki Społecznej. Debatę poprowadzi Michał Nogaś.

W drugim dniu Kongresu wystąpią przedstawiciele archiwów społecznych, którzy opowiedzą o tym, jak ich działania przyczyniają się do budowania wspólnoty lokalnej i wzmacniania więzi społecznych. Podczas krótkich prezentacji będzie można poznać działalność Latającego Archiwum Dolnego Śląska, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów”, Cyfrowego Archiwum Łodzian Miastograf.pl, Archiwum Społecznego Sulejówka, Wirtualnego Muzeum Historii Żydów w Białowieży, Archiwum Historii Audiowizualnej Warmii i Mazur, Dźwiękowego Archiwum Kcyni oraz Jednorożeckiego Archiwum Społecznego.

Centrum Archiwistyki Społecznej przygotowało również wiele warsztatów. Wszyscy uczestniczący w Kongresie, zarówno stacjonarnie, jak i online, będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dotyczących m.in. opracowywania zbiorów, przygotowywania podcastów i wystaw, dobrych praktyk w działaniach ze społecznościami lokalnymi, tworzenia archiwów społecznych i twórczych działań wokół nich czy budowania zaangażowanego wolontariatu.

Aby wziąć udział w IV Kongresie Archiwów Społecznych, zarówno stacjonarnie, jak i online, należy zarejestrować się na stronie kongres.cas.org.pl.

  • Rejestracja na wydarzenie stacjonarne potrwa od 23 do 29 sierpnia lub do wyczerpania miejsc.
  • Rejestracja na wydarzenie online potrwa od 23 sierpnia do 24 września lub do wyczerpania miejsc.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. W związku z sytuacją epidemiczną COVID-19 liczba uczestników Kongresu w formie stacjonarnej jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału będą miały osoby reprezentujące archiwa społeczne zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez CAS (https://cas.org.pl/baza-archiwow/). Każde archiwum może reprezentować jedna osoba. Zachęcamy do zgłoszenia swojego archiwum przed złożeniem aplikacji do udziału w Kongresie.

Partnerem IV Kongresu Archiwów Społecznych jest Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku – instytucja, która współprowadzi archiwum społeczne i od lat realizuje programy we współpracy z mieszkańcami Sulejówka. IV Kongres Archiwów Społecznych dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Więcej informacji na stronie Centrum Archiwistyki Społecznej: https://cas.org.pl/kongres-archiwow-spolecznych/iv-kongres-archiwow-spolecznych/.

Fragment starego czarno-białego zdjęcia ze śmiejącymi się osobami. W centrum napis: Otwórz archiwum, uruchom społeczność!
W lewym górnym rogu logo Centrum Archiwistyki Społecznej.
W prawym dolnym rogu napis: 24-25.09.2021, IV Kongres Archiwów Społecznych