II nabór do programu Kultura - Interwencje 2018

Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:
1) organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, plenerów, konkursów, przeglądów, festiwali, wystaw (wraz z katalogami), koncertów, happeningów, spektakli (teatralnych, muzycznych i innych), realizacja działań animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
2) organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
3) nagrania audio/video, rejestracja video spektakli, filmów (w tym: filmów dokumentalnych), wydanie publikacji (w tym publikacji w formach takich, jak: książka drukowana, e-book, audiobook, książka dla niewidomych i słabowidzących), wydanie czasopism, dokumentacja, audiodeskrypcja, archiwizacja, udostępnianie oraz popularyzowanie dorobku kultury;
4) organizacja kampanii społecznych, edukacyjnych i promocyjnych;
5) organizacja rekonstrukcji historycznych oraz wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym;
6) organizacja uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania w ramach programu określa się od 29 czerwca do 20 listopada 2018 roku.

Zgodnie z § 7 ust. 4 regulaminu programu wnioski złożone w jednym z naborów do programu Kultura – Interwencje 2018, które nie otrzymały dofinansowania, nie będą rozpatrywane w kolejnych naborach do programu.

Nabór wniosków trwa do 15 maja 2018 roku. Formularz wniosku jest dostępny w systemie EBOI.

Informacji o programie udziela w godzinach 10.00–14.00:

Barbara Tuszyńska, tel.: (+48 22) 21 00 178 | e-mail: btuszynska@nck.pl

Szczegółowe informacje wraz z regulamine są dostępne na stronie Narodowego Centrum Kultury.