II edycja projektu "Praktyka dla praktyka" - nabór do 20 sierpnia br.

"Praktyka dla praktyka" to niepowtarzalna okazja dla pracowników bibliotek do zdobycia doświadczenia zawodowego, nowych inspiracji i nawiązania interesujących kontaktów zawodowych. Dotyczy to nie tylko osób, które wyjadą na praktykę, ale również i tych, którzy opiekować się będą praktykiem na miejscu. Wymiana polega na wysłaniu pracownika do pracy w bibliotece partnerskiej na 5 dni roboczych i przyjęciu na jego miejsce osoby o podobnych kwalifikacjach na "zastępstwo". 

Tegoroczna edycja projektu zakłada wybór miejsca wizyty spośród 3 bibliotek już współpracujących w ramach "PdP". Są to: Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, Arteteka – agenda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Biblioteka Manhattan – filia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (dwa miejsca). 

Program zakłada wymianę zawodową pracowników zwaną dalej wymianą pomiędzy 10 bibliotekami oraz trzy wizyty studyjne z elementami job shadowingu. (job shadowing – forma pobierania nauki i zbierania doświadczeń w zawodzie, polegająca na tym, że stażysta przez cały dzień roboczy towarzyszy – jak cień – prowadzącemu go pracownikowi.)

W programie może wziąć udział 16 bibliotek (zwanych dalej bibliotekami partnerskimi), w tym 5 w których pracuje przynajmniej jeden wolontariusz FRSI działający w ramach sieci LABIB.

Udział w praktyce wiąże się z wyjazdem na zasadzie delegacji lub wyjazdu szkoleniowego (w zależności od przyjętych w bibliotece uregulowań czy stosowanej w tym zakresie praktyki).

Koszty wynikające z realizacji programu (dojazd, zakwaterowanie, wyżywienie) do wysokości 950 zł dla bibliotekarza uczestniczącego w wymianie pokrywane są z dotacji przyznanej przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach działań sieci LABiB. Rozliczeniem finansowym projektu zajmuje się Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie "Praktyka dla praktyka".

"Praktyka dla praktyka" realizowana jest przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Gdyni w ramach projektów sieci LABiB, finansowanych ze środków Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.