Grupa InicJaTyWy – dlaczego warto?

Do udziału w webinarium zachęcamy dyrektorki i dyrektorów bibliotek, którzy są absolwentami programu „Kieruj w dobrym stylu”, programu Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub innego programu liderskiego.

W czasie webinarium:

  • dowiecie się, na czym polega projekt i jakiego rodzaju wsparcie otrzymują jego uczestnicy,
  • pokażemy, jak wyglądają spotkania lokalnych grup dyrektorskich, organizowane przez dotychczasowych inicjatorów,
  • przekonacie się, jakie korzyści może przynieść dołączenie do Grupy InicJaTyWy,
  • odpowiemy na Wasze pytania.

 

Osobami prezentującymi będą absolwenci programu „Kieruj w dobrym stylu”, inicjatorzy lokalnych grup dyrektorskich i członkowie Grupy InicJaTyWy:

  • Ewa Marciniec – dyrektorka Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku-Zdroju,
  • Łukasz Załęski – dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno,
  • Joanna Kanin – dyrektorka Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Nysie.

Webinarium poprowadzi Bogna Mrozowska, koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 


Aby wziąć udział w webinarium, należy się wcześniej zarejestrować pod adresem: https://frsi.clickmeeting.pl/grupa-inicjatywy/register

Osoby, które zarejestrują się na spotkanie, otrzymają wiadomość e-mail z linkiem, w który należy kliknąć, aby dołączyć do webinarium.

Przed rejestracją należy zapoznać się z Zasadami udziału w webinariach organizowanych przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.


Nabór nowych osób do Grupy InicJaTyWy rozpocznie się 20 marca i potrwa do 5 kwietnia. Do grupy mogą dołączyć dyrektorki i dyrektorzy bibliotek, którzy ukończyli program „Kieruj w dobrym stylu”, Program Liderzy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności lub inny program liderski. 

Grupa InicJaTyWy działa w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Program wspiera tysiące bibliotek publicznych w całej Polsce w pełnieniu roli lokalnych centrów aktywności społecznej. W takich placówkach ludzie spędzają czas, rozwijają swoje zainteresowania, zdobywają nowe umiejętności i wspólnie działają. Program Rozwoju Bibliotek to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzone przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W latach 2009-2015 było realizowane w ramach partnerstwa z Fundacją Billa i Melindy Gatesów.