Globalnie w bibliotekach – zarejestruj swoją bibliotekę

Aby zarejestrować bibliotekę w programie "Globalnie w bibliotekach", prosimy wypełnić formularz dostępny na tej stronie:

http://bit.ly/globalnie_w_bibliotekach_formularz_zgłoszeniowy

Program „Globalnie w bibliotekach” II edycja ma na celu zaangażowanie społeczności bibliotek w dyskusję i refleksję nad dwoma światowymi wyzwaniami: problemami głodu i ubóstwa.

Zgłoszenia będą przyjmowane na zasadzie „kto pierwszy ten lepszy”. Do Programu zostanie przyjętych pierwsze 100 bibliotek, które poprawnie wypełnią formularz zgłoszeniowy.

Serdecznie zapraszamy!