Globalnie w bibliotekach - ogłaszamy wyniki rekrutacji

Druga edycja programu „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie bibliotek w dyskusję i refleksję nad dwoma światowymi wyzwaniami: problemami głodu i ubóstwa. Październik to miesiąc w którym obchodzimy dwa ważne dni:

  • Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem (16 października),
  • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 października).

Z tego powodu chcemy zwrócić uwagę na obydwa problemy, porozmawiać o ich przyczynach oraz wzmocnić narodową solidarność w walce z nimi.

Każda biblioteka uczestnicząca w drugiej edycji programu otrzyma (w wersji elektronicznej) pakiet materiałów edukacyjnych, dotyczących globalnych wyzwań głodu i ubóstwa. Pakiet zawiera:

  • 2 gry terenowe dla młodzieży i dorosłych 
  • scenariusz warsztatu dla młodzieży i dorosłych 
  • scenariusz warsztatu dla dzieci 

Więcej informacji o tym, co zawiera pakiet, znajduje się na stronie Globalnie w bibliotekach – zapraszamy do udziału w drugiej edycji programu.