GADKI, czyli proste rozmowy na trudne tematy

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłęktóra od blisko 30 lat pomaga dzieciom krzywdzonym i wykorzystywanym seksualnie, zaprasza nauczycieli, wychowawców, psychologów, pedagogów placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, a także pracowników bibliotek i poradni psychologiczno-pedagogicznych do udziału w kampanii GADKI.

GADKI to akronim 5 wskazówek, które dorośli mogą przekazać dzieciom, aby umiały rozpoznać zagrożenie i sprzeciwić się niechcianym działaniom ze strony innych osób. Dzieci dowiadują się z nich, że mogą powiedzieć „nie”, jeśli ktoś chce je włączyć w niechciany kontakt, że to one decydują o swoim ciele, że intymne części ciała są szczególne chronione i nikt nie ma prawa ich dotykać, że nikt nie ma prawa wikłać dziecka w złe tajemnice, a kiedy są zaniepokojone, powinny szukać pomocy.

GADKI to też narzędzie, które pomaga dorosłym w prowadzeniu codziennych rozmów nawet z najmłodszymi dziećmi. Każda z liter wchodzących w skład słowa GADKI odnosi się do wskazówki, która pomaga dziecku uniknąć niebezpieczeństwa:

G – Gdy mówisz „nie”, to znaczny „nie”.
A – Alarmuj, gdy potrzebujesz pomocy.
D – Dobrze zrobisz mówiąc o tajemnicach, które Cię niepokoją.
K – Koniecznie pamiętaj, że Twoje ciało należy tylko do Ciebie.
I – Intymne części ciała są szczególnie chronione.

Jednak rozmowy z dziećmi o seksualności i ochronie ciała przed złym dotykiem są często dla rodziców i wychowawców trudne i krępujące. Czasem pedagogom brakuje też przygotowania do wprowadzania tego typu treści. Dlatego Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę przygotowała szereg materiałów edukacyjnych GADKI skierowanych do osób dorosłych, które wychowują dzieci lub z nimi pracuja. Mogą one posłużyć jako pomysł na lekcję wychowawczą lub zajęcia warsztatowe. Wśród nich są m.in.:

Nieodłącznym elementem kampanii GADKI jest kilkuminowy film animowany dla dzieci „GADKI z psem”, który pomaga w identyfikowaniu zagrożeń, utrwalaniu w świadomości dziecka pojęć: zły dotyk, zła tajemnica oraz we właściwym reagowaniu w sytuacjach naruszających granice cielesności.

Platformę kampanii stanowi strona internetowa gadki.fdds.pl, na której znajdują się wszystkie materiały, zarówno te dedykowane dla profesjonalistów pracujących z dziećmi, jak i rodziców. Dodatkowo na stronie opublikowany jest też spis rekomendowanych książek dla dzieci, które poruszają tematykę związaną z ciałem człowieka i seksualnością.

Komplet materiałów GADKI dla profesjonalistów pracujących z dziećmi zostanie wysłany drogą elektroniczną do blisko 2 tys. placówek oświatowych: żłobków, przedszkoli i szkół podstawowych, a także bibliotek i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Aby otrzymać materiały, należy wysłać wiadomość na adres: gadki@fdds.pl.