Fundacja Stocznia szuka bibliotekarek i bibliotekarzy korzystających z gry "Ojczysty"

Informacje o grze można znaleźć tu: https://tiny.pl/7klq7.

Fundacja chce zapytać o Wasze doświadczenia ze wspólnej gry – jak oceniacie pomysł na grę, jakie mieliście trudności prowadząc ją w grupie oraz jak można ją w wykorzystywać w szeroko pojętej edukacji nie tylko w szkole, ale też w bibliotekach, domach kultury itp.

Osoby znające grę prosimy o kontakt z z Katarzyną Wójcikowską z Fundacji Stocznia
kwojcikowska@stocznia.org.pl, tel. 510-144-870